Undervisernetværket – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IE > For Undervisere > Undervisernetværk

Undervisernetværket

Undervisernetværket er samlingspunkt for undervisere, konsulenter, forskere og andre med en interesse for innovations- og entreprenørskabspædagogik og didaktik. Netværket har godt 120 medlemmer med tilknytning til Københavns Universitet.

Undervisernetværket giver mulighed for, at vi kan udveksle erfaringer med I&E i undervisningen samt bidrage til at skabe gode rammer for implementering og videre udvikling af I&E-elementer/-modeller til undervisningsbrug.

Hvor finder jeg Undervisernetværket

Du kan finde Undervisernetværket på LinkedIn. Her kan du holde dig opdateret om bl.a. seminarer, konferencer og studieture med fokus på innovation og entreprenørskab i undervisningen.

Seminarer og studieture

Undervisernetværket arrangerer løbende arrangementer med udgangspunkt i ønsker fra netværkets medlemmer. Har du en idé til et tema, som vi bør tage op, så kontakt os gerne.

I foråret 2016 inviterede Undervisernetværket til en temadag om cases i undervisningen. I 2015 var 17 medlemmer fra netværket på inspiraitons- og studietur til London. Undervisernetværket har tidligere afholdt et internationalt seminar i efteråret 2014. Her var fokus på eksamensformer og bedømmelseskriterier, når man underviser i og/eller med innovation og entreprenørskab. Læs mere om seminariet og få adgang til oplæggene her.

Kontakt Undervisernetværket

Henvendelser vedrørende undervisernetværket, medlemskab, arrangementer og ligende rettes til formand Carsten Nico Hjortsø eller specialkonsulent Therese Hyll Bruun.