Seminar: Bedømmelse og eksamen – Københavns Universitet

IE > For Undervisere > Undervisernetværk > Seminar: Bedømmelse og...

NATIONALT SEMINAR

Mandag d. 24 november inviterede Københavns Universitet og UNIEN til det nationale seminar Bedømmelse og Eksamen. Formålet var at inspirere og stimulere til debat og videndeling med udgangspunkt i aktuelle erfaringer og forskning indenfor bedømmelse og eksamen i I&E-undervisning.

Centrale udfordringer - bedømmelsens rammer

Flere og flere arbejder med at integrere I&E i curriculære aktiviteter, hvilket betyder, at der opstår et større behov for hvilke læringsmål og eksamensformer, der kan understøtte erhvervelsen af I&E-kompetencer. En bred vifte af deltagere fra forskellige uddannelsesinstitutioner og fagligheder var mødt op på dagen for at diskutere, hvordan man udvikler eksamensformer tilpasset innovations- og entreprenørskabsundervisning.

Camilla Østerberg Rump, lektor fra Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, åbnede dagens debat. Hun pegede på, hvad der er realiserbart indenfor bekendtgørelsernes rammer – hvilket viser sig at være meget. I følge Camilla Rump består udfordringen nærmere i, at man under eksaminer bedømmer det, der kan bedømmes  i stedet for det, man vil bedømme.

Maja Bødtcher-Hansen, Centerleder fra TEACH, Humanioras pædagogiske center, introducerede sit tidligere arbejde med at indføre innovation i gymnasiet. Centralt står det, at de studerende, der starter på uddannelser i dag, har mødt innovation i deres undervisning i gymnasiet og ankommer derfor med allerede udviklede kompetencer indenfor området.

Erfaringer fra undervisere

Fokus på proces frem for afsluttende eksamen

Helle Neergaard (AU) og Claus Bøttcher Jørgensen (KU) præsenterede derefter deres erfaringer med bedømmelse og eksamen på deres respektive kurser. Helle Neergaard har revideret opbygningen af sit kursus igennem årene for at komme væk fra en opbygning, der fokuserer for meget på den afsluttende eksamen. Hendes erfaring har vist, at det er vigtigere at sætte fokus på processen undervejs ved at indlægge opgaver og oprette en reflektions-log for de studerende.

I forlængelse af dette introducerede Claus Bøttcher Jørgensen de tiltag, der har været på hans to kandidatkurser, hvor der tænkes en pitching-øvelse ind, så de studerende kan komme ud og blive testet i andre sammenhænge, for eksempel i forbindelse med forretningsplanskonkurrencer.

Workshops og diskussion

Andel del af dagen kørte af tre aktivitetsspor, hvor deltagerne besluttede, hvilken workshop de ville deltage i. I disse workshops var der fokus på sammenhængen mellem læringsmål og prøveformer, bedømmelse i I&E og en diskussionsgruppe omkring at samarbejde med eksterne partnere.

Signe Skov fra RUC afholdt en workshop med overskriften "Hvordan støtter vi sammenhængen mellem læringsformer og prøveformer?". På workshoppen blev en række prøveformer (bl.a. portfolio, blogs og wiki) diskuteret i relation til den akademiske genre og klarhed omkring, hvordan man bedømmer en god præstation til eksamen, når nye prøveformer kommer i spil.

Videreførelse af tematet i UNIEN

Seminaret viste, at der fortsat  er behov for at arbejde videre med at udvikle bedømmelses- og eksamensformer i undervisning med I&E, og der kan læres meget af de konkrete afprøvede og implementerede eksempler både på tværs af universiteterne, men også på tværs af uddannelsesniveauer. Seminaret viste bl.a. en stor interesse for det arbejde, der aktuelt foregår på gymnasieniveau. Temaet føres videre i netværket UNIEN.

Oplæggene fra dagen kan downloades i højresiden (Pdf). Du skal blot klikke på det ønskede oplæg for at få adgang.