For Virksomheder – Københavns Universitet

IE > Kontakt > For Virksomheder

Etabler samarbejde med KU's entrepreneurielle studerende

Er du interesseret i at stille en case til en sommerskole, etablere samarbejde med en studerende eller blive involveret i et arrangement i vores kontorfællesskab for studerende i vores UPCH Innovation Hubs, så kontakt os og hør mere om mulighederne for samarbejde. 

Med erhvervslivet og offentlige virksomheder som partner

Innovation- og entreprenørskabsinitiativer på Københavns Universitet sker i tæt samarbejde med virksomheder og offentlige institutioner. Københavns Universitet har som strategisk prioritet at styrke samspillet med private såvel som offentlige virksomheder på områder, hvor en fælles indsats kan skabe ny viden.

Nyttiggørelse af viden og forskningsresultater, som udspringer af universitetets forsknings- og studiemiljøer, skaber værdi for både virksomhed og universitet, og KU kan tilbyde en række samarbejdsformer, der fremmer anvendelsen af forskningsresultater og sikrer den værdifulde vidensdeling.

Gå videre til KU's portal for erhvervssamarbejde.