I&E projektet modtager bevilling fra FFE – Københavns Universitet

IE > Nyheder > I&E projektet modtager...

06. maj 2015

I&E projektet modtager bevilling fra FFE

Københavns Universitet har fået bevilliget ca. 150.000 Kr. fra Fonden for Enterprenørskab til at undersøge og udvikle undervisningen indenfor Innovation & Entreprenørskab.

Udvikling af feedbackmodeller 

Projektet undersøger, på hvilken måde feedback kan være den proces der binder de forskellige undervisningselementer i en innovationsproces sammen – konkret hvordan bedømmelseskriterierne til eksamen kan kvalificere den feedback der gives til de studerende under forløbet.

I og med at I&E kompetencer kan være meget forskellige fra traditionelle akademiske læringsmål, er forløb som har innovation eller entreprenørskab som eksplicit mål særlig interessante og udfordrende, og kræver derfor også en særlig innovationsdidaktik. Derfor skal der udvikles feedbackmodeller, som tager hensyn til udviklingen af innovative og entreprenørielle kompetencer, som blandt andet også kan omfatte personlige egenskaber.

Målet er at, i fællesskab med erfarne I&E undervisere at udvikle en undervisermanual for en formativ feedbackpraksis/feedbackmodel på baggrund af den eksplorative undersøgelse af bedømmelseskriterierne i en række eksisterende kurser. 

Hvis du er interesseret i projektet kan du kontakte Peter Wick, Specialkonsulent, Pædagogisk Center Samfundsvidenskab