Få et eksternt samarbejde op at køre – Københavns Universitet

IE > Nyheder > Få et eksternt samarbe...

07. februar 2017

Få et eksternt samarbejde op at køre

Kom og lære mere om, hvordan vi sikrer et frugtbart samarbejde for både studerende, undervisere og eksterne samarbejdspartnere i vores uddannelser.

I&E Undervisernetværket sætter fokus på de mange praktiske, juridiske og menneskelige aspekter af eksternt samarbejde, som du uundgåeligt vil støde ind i, hvis du vil have et givtigt samarbejde med eksterne/aftagere om uddannelse og undervisning op at køre.

Et eksternt samarbejde er lærerigt for både dig og i særdeleshed dine studerende, og det er en oplagt måde at indarbejde innovation og praksisnær læring i undervisningen. Men hvordan kan det blive nemmere at etablere samarbejde med eksterne parter, sikre gode aftaler om rettigheder og fortrolighed, sørge for at det passer med læringsmål og eksamensform, og undgå at samarbejdet bliver personbåret?

Det drøfter vi på dette næste arrangementsmøde i Undervisernetværket for Innovation & Entreprenørskab, og du kan møde følgende oplægsholdere:

  • Anette Birck, direktør og CEO, Copenhagen Health Innovation
  • Filip Lau, partner ReD Associates
  • Nanna Viereck, lektor og viceinstitutleder, FOOD Science, KU

Her finder det sted

Dato: 20. marts kl. 8.30-10.00 – vi starter med kaffe og en croissant kl. 8.15
Sted: Udvalgsværelse 3, Nørregade 10

Sådan tilmelder du dig

Tilmelding til thla@adm.ku.dk senest 16. marts.