Holland, Hipsters, Hustlers & Hackers – Københavns Universitet

IE > Nyheder > Holland, Hipsters, Hus...

29. juni 2017

Holland, Hipsters, Hustlers & Hackers

Startup Village i Holland

22 undervisere og administrativt ansatte fra Københavns Universitet brugte tre dage i Holland for at blive klogere på, hvordan fire hollandske universiteter arbejder med innovation og entreprenørskab i undervisningen. Det var tydeligt, at LEAN Startup og Effectuation er de to primære tilgange. Og så var der fokus på, hvordan man får sammensat den helt rigtige gruppe af studerende, når man vil skabe et innovativt og entreprenant team.

Turen til Holland var arrangeret af I&E Undervisernetværket på KU med støtte fra Fonden for Entreprenørskab.

Du kan læse mere om studieturen på Fonden for Entreprenørskabs blog.