Bliv iværksætterpilot – Københavns Universitet

IE > Nyheder > Iværksætterpilot

14. september 2015

Bliv iværksætterpilot

Er du lige blevet færdig eller ved at blive færdig med din videregående uddannelse? Og har du ”en iværksætter i maven”? Så er iværksætterpilotordningen måske noget for dig! 

Iværksætterpilotordningen er et tilbud til dimittender fra landets videregående uddannelser, som har en innovativ iværksætteridé med et udviklingspotentiale. Formålet med ordningen er at bidrage til, at flere talentfulde nyuddannede starter nye vækstvirksomheder. 

Du kan søge om at blive iværksætterpilot, hvis du inden for de sidste 12 måneder er blevet færdig med en videregående uddannelse, en ph.d.-uddannelse eller en SU-berettiget privat videregående uddannelse. Eller hvis du inden for tre måneder fra deadline for ansøgning forventer at blive færdig med uddannelsen og kan dokumentere dette.

Iværksætterpiloten vil modtage personlig rådgivning og en månedlig ydelse på 14.473 kroner i op til 12 måneder. 

Næste ansøgningsfrist er d. 30. september 2015 kl. 12

Læs mere om ordningen og hvordan du søger: http://innovationsfonden.dk/da/investeringstype/ivaerksaetterpilot