Ny UCPH Innovation Hub på Søndre Campus – Københavns Universitet

IE > Nyheder > Ny UCPH Innovation Hub...

20. februar 2017

Ny UCPH Innovation Hub på Søndre Campus

Tadaaa… Nu kommer der endnu en UCPH Innovation Hub på KU. De tre fakulteter TEO, JUR og HUM får tilsammen en hub til april, som både studerende, forskere og undervisere får glæde af.

TEO og JUR er næsten lige rykket ud til HUM på Søndre Campus, og nu får de tre tilsammen en ny impact- og innovationshub, kaldet KU PLUS. Hubben har fået bevilget i alt 2,4 mio. kr. fra KU’s bestyrelsens strategiske pulje, og midlerne gør det muligt for fakulteterne at styrke arbejdet med impact, innovation og eksterne relationer.

Den 1. marts 2017 påbegyndte de to nyansatte hub-medarbejdere, Michala Brechling (hubvært) og Mathilde Schytz Marvit (innovationskonsulent) arbejdet med at få hubben etableret.

Hvor kan jeg finde hubben

Hubben får hjemsted i det nordvestlige hjørne af Søndre Campus, bygning 4A, 1. sal, og forventes at åbne i april 2017. Michala og Mathilde skal derefter i gang med bl.a. at:

  • arrangere events og kurser for studerende og undervisere
  • bidrage til matchmaking mellem studerende, forskere og eksterne parter som virksomheder, offentlige organisationer og organisationer i den tredje sektor (NGO’er mv.)
  • bistå studerende i forbindelse med etablering af egen virksomhed
  • samarbejde med undervisere på de tre fakulteter om at integrere impact- og innovationstilgangen i undervisningen
  • arbejde for fortsat finansiering af hubben og dens aktiviteter efter 2018

Følg med på ie.ku.dk, hvor vi annoncerer så snart, der er en invitation til åbningen af hubben, KU PLUS.

Har du behov for yderligere oplysninger, kan du kontakte:

Hans Emborg Bünemann
Specialkonsulent
Strategi & Forskningsstøtte (HUM)
Tlf.: 2692 3543