PhD'er på vej til arbejdsmarkedet – Københavns Universitet

IE > Nyheder > PhD'er på vej til arbe...

02. juli 2015

PhD'er på vej til arbejdsmarkedet

Klar til job

I&E workshopforløb for PhD’ere

14 PhD studerende fra SAMF deltog på workshopforløbet ”Getting ready for the labor market” den 8. til den 10. juni med innovationskonsulent Kirsten Van Dam fra Pædagogisk Center Samfundsvidenskab som underviser.

Forløbet hjalp bl.a. deltagerne med at afklare, hvilke problemstillinger de kan løse for virksomheder og organisationer, ud fra deres faglige kompetencer og specialiseringer. Deltagerne arbejdede med real-life cases stillet af Novo Nordisk, EVA, Post og Telemuseet, Red Associates og Dignity. Dagene bød på en veksling mellem oplæg, casearbejde og faciliterede workshops. Afslutningsvis præsenterede deltagerne deres løsninger for virksomhederne.