Ny rapport: Kan innovation bedømmes til eksamen? – Københavns Universitet

IE > Nyheder > Rapport fra IND

04. februar 2015

Ny rapport: Kan innovation bedømmes til eksamen?

Forskere fra Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) har testet om innovation kan bedømmes til eksamen. Arbejdsgruppen med adjunkt Jan Alexis Nielsen som formand og professor Carl Winsløw som medlem har i 2014 undersøgt nye eksamensformer i fem gymnasiefag. Undersøgelsens formål var at evaluere, hvor pålideligt den erfarne underviser, som bedømmer, kan vurdere elevers faglige innovationskompetence parallelt med de traditionelle faglige mål. Ved afprøvningen brugte bedømmerne en evalueringsvejledning til uafhængigt af hinanden at bedømme eleverne. Arbejdsgruppen har udgivet en rapport om undersøgelsen, der kan være relevant i forbindelse med Undervisningsministeriets aktuelle arbejde omkring udvikling af nye eksamensformer i gymnasiet.

Hovedkonklusioner

I rapporten fremlægges en række hovedkonklusioner fra undersøgelsen, der bl.a. viser at:

  • Det er muligt at vurdere gymnasieelevers fagligt funderede innovationskompetence på en pålidelig måde.
  • Det er muligt at vurdere gymnasieelevers innovationskompetence parallelt med deres faglige niveau.
  • Det kan være en fordel, at lærere og censorer har adgang til at observere elevers arbejds-/forberedelsesproces.

Motivationen for at nedsætte arbejdsgruppen var at undersøge egnetheden af forskellige typer af eksamensformers for at nå til helhedsvurderinger af elevers fagfaglige niveau og innovationskompetenceniveau indenfor specifikke fag.

Download rapporten.

Behov for at udvikle bedømmelseskriterier for I&E undervisning

Bedømmelseskriterier for undervisning med I&E elementer var også på dagsordenen på det nationale seminar "Eksamen og Bedømmelse", som blev afholdt i november 2014. Seminaret viste, at der er behov for at arbejde videre med at udvikle bedømmelses- og eksamensformer i undervisning med I&E på universitetet. Her kan læres meget af de konkrete afprøvede og implementerede eksempler både på tværs af universiteterne, men også på tværs af uddannelsesniveauer. Seminaret viste bl.a. en stor interesse for det arbejde, der aktuelt foregår på gymnasieniveau. Temaet fra seminaret førers videre i netværket UNIEN.