Søg midler til innovationsaktiviteter – Københavns Universitet

IE > Nyheder > Søg midler til innovat...

28. april 2016

Søg midler til innovationsaktiviteter

FUNDING

Har du eller din studenterorganisation en rigtig god ide til en innovationsaktivitet, som er rettet mod studerende på KU? Så kan I nu søge om midler fra KU’s I&E Studenterpulje til at sætte ideen i værk.

KU har afsat 200.000 kr. årligt til understøttelse af studenterdrevne innovations- og entreprenørskabsaktiviteter. Midlerne vil blive uddelt af to runder på 100.000 kr. hver, og ansøgningsfristen til første runde er den 1. juni, så send din ansøgning allerede nu.

Ansøgningerne vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:

  1. Midlerne skal primært tildeles studenterrettede aktiviteter, der bliver afholdt af studenterorganisationer, som har et klart I&E-sigte (fx SundIdé, Synapse og DANSIC).
  2. Midlerne kan sekundært tildeles enkelte studerende, der ønsker at arrangere studenterrettede I&E-aktiviteter, der ligger uden for det almindelige uddannelsesforløb.
  3. Midlerne vil fortrinsvis blive tildelt tværfakultære I&E-aktiviteter. 
  4. Aktiviteten skal afholdes i kalenderåret 2016.
  5. Ansøgningsudvalget fra Uddannelsesservice og UCPH Innovation Hub kan vælge kun at tildele nogle af de ansøgte midler til de enkelte ansøgere.

Sådan ansøger du om at modtage midlerne

Din ansøgning om at komme i betragtning til at modtage midlerne skal senest sendes den 1. juni 2016 til Laura Thomassen, Uddannelsesservice. 

Ansøgningen skal indeholde bilag i form af:

  1. Formålsbeskrivelse for aktivitet og organisation (må max fylde 5 sider)
  2. Budget for aktivitet og
  3. Angivelse af om aktiviteten har modtaget anden støtte.

Alle ansøgere vil modtage svar på ansøgningen i løbet af juni måned.