Undervisning kunne være meget mere innovativ – Københavns Universitet

IE > Nyheder > Undervisning kunne vær...

21. marts 2016

Undervisning kunne være meget mere innovativ

IEKU

Lourdes Cantarero Arevalo er underviser på Institut for Farmaci. Hun hørte første gang om IEKU i et nyhedsbrev og meldte sig til seminaret, fordi hun gerne ville have inspiration og sparring til at redesigne sit kursus ’Research methods in social and clinical pharmacy’.

Hvorfor valgte du at deltage i IEKU?

“Jeg skulle jo starte det her kursus “Research methods in social and clinical pharmacy” og manglede nogle ideer til at gøre det mere innovativt og aktiverende for de studerende. På mit kursus har de mulighed for at arbejde med deres kandidatspeciale som case, så de skulle gerne komme lidt mere i dybden med deres metode og undersøgelsesspørgsmål. Derfor tænkte jeg, at det nok var en god ide at få lidt mere innovation ind i den proces”. 

Hvad fik du ud af at deltage i IEKU?

"

Det kan hurtigt godt blive sådan, at man bare gentager sig selv kursus efter kursus.

Lourdes Cantarero Arevalo

”Det var et inspirerende seminar. Undervisere, der allerede arbejdede med innovation i undervisningen, holdt oplæg. Derudover lavede vi nogle ret specifikke øvelser, som jeg anvendte i forhold til at redesigne mit kursus. Det at introducere innovation for mine studerende, når de arbejder på deres speciale, som er en ret kreativ proces, det kan jeg se er givtigt for dem. De lærer at tænke nyt og anderledes”.

Anvender du stadig noget fra IEKU i din undervisning?

Lourdes Cantarero Arevalo

"Ja, og jeg kigger indimellem tilbage i mine noter fra seminaret. Jeg bruger dem jo fortsat i mit kursus, men jeg anvender dem faktisk også, når jeg superviserer mine studerende ansigt til ansigt. En øvelse var for eksempel at kortlægge forskellige aktører, og det anvender jeg meget sammen med de studerende. 

Jeg synes, det er en oplagt chance for de dem at blive introduceret til at tænke mere innovativt. De har de her seks måneder, hvor de skal udarbejde nogle gode undersøgelsesspørgsmål, som for mig at se er tæt knyttet til innovation. Fx social innovation, når det kommer til medicinbrug i mit kursus, hvor vi prøver at forstå, hvordan folk bruger medicin, hvorfor de gør det, hvorfor ikke osv”. 

Ville du anbefale dine kolleger at deltage i IEKU?

"Det ville jeg. Jeg synes generelt, at undervisning kunne blive meget mere innovativ, for det kan hurtigt godt gå hen og blive sådan, at man bare gentager sig selv kursus efter kursus. Det at arbejde med sin undervisning på en mere innovativ måde med øvelser og gruppearbejde, som vi lærte på seminaret, er ikke bare givende for de studerende, men også for en selv som underviser.

Generelt når jeg tænker innovation, så tænker jeg kreativitet også. Og det at turde tænke anderledes og ud af boksen, er altid en god ide i forhold til problemløsning. I sidste ende skal alle de studerende jo ud i job, hvor de vil støde på både store og små problemer, som de skal løse. Der tror jeg, at hvis man kan tænke innovativt i den proces, så er det en stor styrke. Både for den færdige kandidat, men også for arbejdsgiveren".

Vil du gerne med på IEKU?

Du kan stadig nå at tilmelde dig. Læs mere om seminaret, som ligger den 20.-21. april, og tilmeld dig her. Tilmeldingsfristen er den 1. april. 

Næste IEKU kommer til at ligge til efteråret.