UNIEN seminar – Københavns Universitet

IE > Nyheder > UNIEN seminar

09. april 2015

UNIEN seminar

INNOVATION & ENTREPRENØRSKAB

UNIEN seminar om krydsfeltet mellem currikulære og ekstracurrikulære I&E aktiviteter

Vilkårene for at arbejde med I&E gennem ekstracurriculære aktiviteter har ændret sig i løbet af 2014. Med studiefremdriftsreformens krav til fuldtids-studieaktivitet, er der skabt en barriere for at de studerende kan realisere deres iværksætterdrømme, mens de stadig er under uddannelse. På den baggrund er flere universiteter begyndt at integrere aktiviteter, der tidligere var ekstracurriculære, i egentlige uddannelsesprogrammer.

Formålet med dette seminar er at bidrage til vidensdeling på tværs af de danske universiteter, gennem at belyse disse forandringer og undersøge de muligheder det giver for at arbejde med I&E under nye former og i nye institutionelle konstellationer. I seminaret lægger vi vægt på udveksling af praktiske erfaringer og ideer. Konkrete temaer vil omfatte, men ikke være begrænset til:

  • Erfaringer med ekstracurriculære aktiviteter og hvordan de bedst kobles til og integreres med point givende undervisningstilbud

  • Innovation og/eller entreprenørskabs-talent programmer på universiteterne

  • Start-up og iværksætteri som kursusaktivitet

Tid og sted: 

Seminaret afholdes fra kl. 10-16 tirsdag d. 26. maj 2015 på SDU Campus i Kolding, Gæstecafé 61.01, Universitetsparken.