Tag på seminar med UNIEN – Københavns Universitet

IE > Nyheder > Tag på seminar med UNIEN

10. september 2015

Tag på seminar med UNIEN

Seminar: Eksamen, bedømmelse og feedback i innovations- og entreprenørskabsundervisning (I&E)

Udviklingen af eksamensformer der svarer til formålene med I&E-undervisning fordrer kreativitet og mod til at afprøve utraditionelle pædagogiske værktøjer.

For at fremme tværuniversitære vidensdeling inviterer UNIEN til et landsdækkende seminar der med foredrag, workshops og debat sigter mod at inspirere deltagerne til hvordan man kan takle fagpædagogiske udfordringer knyttet til design og gennemførelse af eksamen, evaluering og feedback i I&E-undervisning.

Seminaret bliver afholdt torsdag d. 29. oktober 2015, kl. 10:00-16:00, på SDU, Campusvej 55 i Odense.

Målgruppen er undervisere, studieledere og uddannelseskonsulenter fra de videregående uddannelser.

Info og tilmelding

Tilmeldingen er afsluttet.