For Undervisere – Københavns Universitet

IE > For Undervisere

Innovation og entreprenørskab i undervisningen

I&E er relevant for alle undervisere - uanset fagområde

Processer og didaktiske tilgange kendt fra innovation og entreprenørskab kan integreres i mange forskellige typer faglig undervisning og understøtte indlæringen hos de studerende. Ved at bruge innovations- og entreprenørskabsprocesser som en pædagogisk tilgang kan det være med til at:

  • højne fagligheden
  • forbedre forståelsen af ens egen faglighed i en bredere kontekst
  • koble fagligheden til praktisk problemløsning
  • bibringe en forståelse af, hvordan faglig viden bringes i spil
  • give anledning til udvikling af faglig kreativitet og tænkning ’ud af boksen’
  • skærpe blikket for, hvordan man kan bidrage til at skabe værdi, herunder økonomisk, kulturel eller social værdi, med sin faglighed
  • give mulighed for at få erfaringer med udfordringer i tværfagligt samarbejde og dermed udvikle tværfaglige kompetencer, og
  • styrke de studerendes implementeringskompetencer

Mere end opstart af virksomhed

Innovation og entreprenørskab (I&E) handler altså om meget andet end at starte en virksomhed eller udtage et patent. 

Du kan læse mere om forskellige KU-underviseres brug af I&E i undervisningen.

Integrer I&E i projektorienterede forløb

Hvis du som underviser eller dit institut ønsker at integrere innovation og
entreprenørskab i de projektorienterede forløb (tidl. praktikforløb) kan du læse denne POF-konceptbeskrivelse og få mere information. Du kan også kontakte KU’s innovationskonsulenter og få inspiration til, hvordan du kan bruge I&E-pædagogikken i din specifikke undervisningskontekst.   

Bliv medlem af vores I&E Undervisernetværk

Deltag i I&E Undervisernetværket og kom i kontakt med kollegaer, der har eksperimenteret med I&E et stykke tid. Bliv holdt ajour med området og få mulighed for at deltage i relevante efteruddannelsestilbud og faglige diskussioner. 

Få metoder og planlægningsredskaber

Er du nysgerrig eller allerede klar til at eksperimentere – så besøg I&E Værktøjskassen, hvor der er hjælp at få til både undervisningsplanlægning og inspiration fra helt specifikke metoder, der er beskrevet, så de er lige til at gå til.