Faculty of Social Science

Here you will find all ECTS-awarding courses at the Faculty of Social Science (SOC.SCI) which contains elements of innovation and entrepreneurship.

Bachelor

Navn på kursus ECTS Institut Niveau
Projektledelse i organisationer 7,5 Sociologi

Bachelor

Master

Grønne fællesskaber i byen  7,5 Sociologi

Bachelor

Master

Løsningsfokuseret procesfacilitering i praksis  10 Psykologi

Bachelor

Projektorienteret forløb  Antropologi

Bachelor

Innovation og co-design  7,5 Antropologi

Bachelor

Master

Hvordan skabes værdi i den offentlige sektor? 7,5 Antropologi

Bachelor

Master

Strategic Management 7,5 Økonomi

Bachelor

Master

Marketing 7,5 Økonomi

Bachelor

Master

Master

Navn på kursus ECTS Institut Niveau
Projektledelse i organisationer 7,5 Sociologi

Master

Bachelor

Interventionsdesign: Ændring af adfærd i praksis 7,5 Sociologi

Master

Grønne fællesskaber i byen  7,5 Sociologi

Master

Bachelor

Løsningsfokuseret procesfacilitering i praksis 7,5 Psykologi

Master

Innovation og co-design  7,5 Antropologi

Master

Bachelor

Hvordan skabes værdi i den offentlige sektor? 7,5 Antropologi

Master

Bachelor

Intelligence  7,5 Statskundskab

Master

Political Risk Analysis  7,5 Statskundskab

Master

Den offentlige sektors psykologi  7,5 Statskundskab

Master

Knowledge Production and Evaluation  7,5 Statskundskab

Master

Private Equity (F) 7,5 Økonomi

Master

Strategic Management 7,5 Økonomi

Master

Bachelor

Advanced Strategic Management 7,5 Økonomi

Master

Marketing 7,5 Økonomi

Master

Bachelor

Seminar: Behavioral Economics in Action 7,5 Økonomi

Master