Søg midler til studenteraktiviteter – Københavns Universitet

IE > For Studerende > Funding for studerende > Søg midler til student...

Søg midler til studenteraktiviteter

OBS: ANSØGNINGSFRISTEN ER UDLØBET FOR DENNE RUNDE! KU har afsat 200.000 kr. i 2018 til understøttelse af studenterdrevne innovations- og entreprenørskabsaktiviteter - den såkaldte I&E Studenterpulje. 

Støtten går til aktiviteter, som er arrangeret af studenterorganisationer og studerende, der har fokus på, hvordan studerende kan bruge deres faglighed i praksis, og som engagerer sig i det omkringliggende samfund. Det kan eksempelvis være ved at løse udfordringer i samfundet og ved at arbejde med, hvordan viden fra universitetet kan bidrage til samfundsudviklingen.

Der gives ikke støtte til opstart af virksomhedsidéer eller lignende projekter.

Ansøgningerne vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:

  1. Den studenterrettede aktivitet skal bidrage til at sætte fokus på I&E blandt studerende på KU.
  2. Midlerne vil primært blive tildelt studenterrettede aktiviteter, der bliver afholdt af studenterorganisationer, som har et klart I&E sigte, eller som på anden måde har fokus på, hvordan studerende kan bruge deres faglighed i praksis, eksempelvis til at løse udfordringer i samfundet.
  3. Midlerne vil sekundært blive tildelt enkelte studerende, der ønsker at arrangere studenterrettede I&E aktiviteter, der ligger uden for det almindelige uddannelsesforløb.
  4. Tværfakultære I&E aktiviteter, der bliver afholdt for en større gruppe studerende, vil fortrinsvis komme i betragtning.
  5. Aktiviteter, som er nye, vil blive prioriteret.
  6. Aktiviteten skal være afholdt senest 31. januar 2019, og udgifterne til aktiviteten skal være afviklet i kalenderåret 2018.

Hvis din studenterorganisation har et CVR-nr., kan I søge om at modtage et tilskud til at afholde en aktivitet. Hvis du ikke er en del af en studenterorganisation med et CVR-nr., kan du kun søge om at få dækket de indkøb i forbindelse med afholdelsen af en aktivitet, hvor leverandøren kan sende en elektronisk faktura til Uddannelsesservice.

Sådan ansøger du om at modtage midlerne


OBS: ANSØGNINGSFRISTEN ER UDLØBET FOR DENNE RUNDE!
 

Ansøgningen og eventuelle spørgsmål til ansøgningskriterier skal sendes til Laura Thomassen, Uddannelsesservice. Hvis I ikke bruger ansøgningsskemaet, vil jeres ansøgning ikke komme i betragtning.