Søg midler til studenteraktiviteter

KU har i 2022 afsat midler til at støtte studenterdrevne innovations- og entreprenørskabsaktiviteter: I&E Studenterpuljen. 

KU emmer af studenterdrevne indsatser som kan skabe forandring både på campus og i samfundet. Innovation og entreprenørskab er et middel til at få idéer til at leve, og KU ønsker at støtte initiativer for og med studerende, hvor fokus er på at inspirere dine medstuderende til innovation og entreprenørskab. KU støtter derfor aktiviteter, der er arrangeret af studenterorganisationer og studerende og som har fokus på, hvordan studerende ved at bruge deres faglighed i praksis kan engagere sig i det omkringliggende samfund. Det kan være ved at løse udfordringer i samfundet eller ved at arbejde med, hvordan deres viden fra universitetet kan bidrage til en del af samfundsudviklingen.

KU’s nye innovationscenter Lighthouse åbner officielt i september 2022 på Tagensvej 16, 2200 København. Missionen er at sikre, at det danske samfund udnytter universitets viden til at skabe en bedre verden. Vi tror på at det skal ske via varierede aktiviteter drevet af studerende, via partnerskaber med virksomheder, fonde og organisationer - og ved at skabe et levende miljø hvor studerende, forskere, undervisere og eksterne mødes. Huset tilbyder helt nye fysiske rammer hvor studerende kan mødes på tværs, og hvor studenterforeninger der arbejder med innovation og entreprenørskab kan få hjælp og sparring. Her kommer undervisnings- og workshopfaciliteter, køkkenfaciliteter og adgang til konferencelokaler.

I denne års I&E pulje inviterer vi studerende til at bidrage til at skabe liv, inspirerede stemning og nye spændende aktiviteter i huset, så mange flere studerende får kendskab til innovation og entreprenørskab. Derfor prioriteres indsatser som binder lokale aktiviteter sammen med det nye Lighthouse.

Hvad lægger vi vægt på? 

Ansøgningerne vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:

  • Den studenterrettede aktivitet skal bidrage til at sætte fokus på Innovation og Entreprenørskab blandt studerende på KU.
  • Midlerne vil primært blive tildelt studenterrettede aktiviteter, der bliver afholdt af studenterorganisationer med et klart sigte inden for Innovation og Entreprenørskab, eller som på anden måde har fokus på, hvordan studerende kan bruge deres faglighed i praksis, eksempelvis til at løse udfordringer i samfundet.
  • Tværfakultære aktiviteter for en større gruppe studerende, vil blive prioriteret.
  • Aktiviteter som foregår i det nye KU innovationscenter, Lighthouse, vil blive prioriteret.
  • Aktiviteten skal være afholdt senest 31. januar 2023, og udgifterne til aktiviteten skal være afviklet i kalenderåret 2022.

OBS! Der gives ikke støtte til opstart af virksomhedsidéer eller lignende projekter.

Sådan ansøger du om at modtage midlerne

Ansøgningsfrist: Send din ansøgning løbende.

Du ansøger om midlerne ved at udfylde og sende dette ansøgningsskema til Marius Sylvestersen. Du kan også vælge at benytte dig af budgetskabelonen, som du kan sende med. 

Hvis du har spørgsmål til ansøgningskriterier eller lignende kan du kontakte Maria Shubhra Ovesen. Hvis I ikke bruger ansøgningsskemaet, vil jeres ansøgning ikke komme i betragtning.

Ansøgningerne vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:

  • Den studenterrettede aktivitet skal bidrage til at sætte fokus på Innovation og Entreprenørskab blandt studerende på KU.
  • Midlerne vil primært blive tildelt studenterrettede aktiviteter, der bliver afholdt af studenterorganisationer med et klart sigte inden for Innovation og Entreprenørskab, eller som på anden måde har fokus på, hvordan studerende kan bruge deres faglighed i praksis, eksempelvis til at løse udfordringer i samfundet.
  • Tværfakultære aktiviteter for en større gruppe studerende, vil blive prioriteret.
  • Aktiviteter som foregår i det nye KU innovationscenter, Lighthouse, vil blive prioriteret.
  • Aktiviteten skal være afholdt senest 31. januar 2023, og udgifterne til aktiviteten skal være afviklet i kalenderåret 2022.

OBS! Der gives ikke støtte til opstart af virksomhedsidéer eller lignende projekter.

Hvis din studenterorganisation har et CVR-nr., kan I søge om at modtage et tilskud til at afholde en aktivitet. Hvis du ikke er en del af en studenterorganisation med et CVR-nr., kan du kun søge om at få dækket de indkøb i forbindelse med afholdelsen af en aktivitet, hvor leverandøren kan sende en elektronisk faktura til Uddannelser & Studerende.