Søg midler til studenteraktiviteter

KU har afsat 150.000 kr. i 2020 til understøttelse af studenterdrevne innovations- og entreprenørskabsaktiviteter - den såkaldte I&E Studenterpulje. Ansøgningsfrist er den 1. marts 2020. OBS: Der er ikke flere ansøgningsrunder i 2020.

Støtten går til aktiviteter, der er arrangeret af studenterorganisationer og studerende og som har fokus på, hvordan studerende ved at bruge deres faglighed i praksis kan engagere sig i det omkringliggende samfund. Det kan eksempelvis være ved at løse udfordringer i samfundet eller ved at arbejde med, hvordan deres viden fra universitetet kan bidrage til en del af samfundsudviklingen.

OBS! Der gives ikke støtte til opstart af virksomhedsidéer eller lignende projekter.

Hvad lægger vi vægt på? 

Ansøgningerne vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:

  1. Den studenterrettede aktivitet skal bidrage til at sætte fokus på I&E blandt studerende på KU.
  2. Midlerne vil primært blive tildelt studenterrettede aktiviteter, der bliver afholdt af studenterorganisationer, som har et klart I&E sigte, eller som på anden måde har fokus på, hvordan studerende kan bruge deres faglighed i praksis, eksempelvis til at løse udfordringer i samfundet.
  3. Midlerne vil sekundært blive tildelt enkelte studerende, der ønsker at arrangere studenterrettede I&E aktiviteter, der ligger uden for det almindelige uddannelsesforløb.
  4. Tværfakultære I&E aktiviteter, der bliver afholdt for en større gruppe studerende, vil fortrinsvis komme i betragtning.
  5. Aktiviteter, som er nye, vil blive prioriteret.
  6. Aktiviteten skal være afholdt senest 31. januar 2021, og udgifterne til aktiviteten skal være afviklet i kalenderåret 2020.

Hvis din studenterorganisation har et CVR-nr., kan I søge om at modtage et tilskud til at afholde en aktivitet. Hvis du ikke er en del af en studenterorganisation med et CVR-nr., kan du kun søge om at få dækket de indkøb i forbindelse med afholdelsen af en aktivitet, hvor leverandøren kan sende en elektronisk faktura til Uddannelser & Studerende.

Sådan ansøger du om at modtage midlerne

Ansøgningsfristen er den 1. marts 2020 kl. 23:59. OBS: Der kommer ikke flere ansøgningsrunder i 2020.

Du ansøger om midlerne ved at udfylde og sende dette ansøgningsskema til Anne Marie Dyrberg, Uddannelser & Studerende. Du kan også vælge at benytte dig af budgetskabelonen, som du kan sende med. 

Hvis du har spørgsmål til ansøgningskriterier eller lignende kan du kontakte Anne Marie Dyrberg. Hvis I ikke bruger ansøgningsskemaet, vil jeres ansøgning ikke komme i betragtning.