Søg midler til studenteraktiviteter

KU har i 2021 afsat midler til understøttelse af studenterdrevne innovations- og entreprenørskabsaktiviteter - den såkaldte I&E Studenterpulje. 

Støtten går til aktiviteter, der er arrangeret af studenterorganisationer og studerende og som har fokus på, hvordan studerende ved at bruge deres faglighed i praksis kan engagere sig i det omkringliggende samfund. Det kan eksempelvis være ved at løse udfordringer i samfundet eller ved at arbejde med, hvordan deres viden fra universitetet kan bidrage til en del af samfundsudviklingen.

Corona-situationen kan gøre det svært for studenterorganisationer at gennemføre fysiske aktiviteter. KU vil derfor gerne understøtte studenterorganisationerne i at afholde virtuelle aktiviteter. Det er i 2021 muligt at søge midler fra I&E studenterpuljen bl.a. til støtte til facilitering af virtuelle aktiviteter og marketing af virtuelle aktiviteter. KU er også opmærksom på, at flere studenterorganisationer har oplevet et dalende engagement i deres organisationer som følge af corona-situationen. Det er derfor muligt at søge midler til understøttelsen af genstart af studenterorganisationer og studenterrettede innovations- og entreprenørskabsaktiviteter.

OBS! Der gives ikke støtte til opstart af virksomhedsidéer eller lignende projekter.

Hvad lægger vi vægt på? 

Ansøgningerne vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:

  1. Den studenterrettede aktivitet skal bidrage til at sætte fokus på I&E blandt studerende på KU.
  2. Midlerne vil primært blive tildelt studenterrettede aktiviteter, der bliver afholdt af studenterorganisationer, som har et klart I&E sigte, eller som på anden måde har fokus på, hvordan studerende kan bruge deres faglighed i praksis, eksempelvis til at løse udfordringer i samfundet.
  3. Midlerne vil sekundært blive tildelt enkelte studerende, der ønsker at arrangere studenterrettede I&E aktiviteter, der ligger uden for det almindelige uddannelsesforløb.
  4. Tværfakultære I&E aktiviteter, der bliver afholdt for en større gruppe studerende, vil fortrinsvis komme i betragtning.
  5. Aktiviteter, som er nye, vil blive prioriteret.
  6. Aktiviteten skal være afholdt senest 31. januar 2022, og udgifterne til aktiviteten skal være afviklet i kalenderåret 2021.

Hvis din studenterorganisation har et CVR-nr., kan I søge om at modtage et tilskud til at afholde en aktivitet. Hvis du ikke er en del af en studenterorganisation med et CVR-nr., kan du kun søge om at få dækket de indkøb i forbindelse med afholdelsen af en aktivitet, hvor leverandøren kan sende en elektronisk faktura til Uddannelser & Studerende.

Sådan ansøger du om at modtage midlerne

Ansøgningsfristen er den 26. september 2021 kl. 23:59.

Du ansøger om midlerne ved at udfylde og sende dette ansøgningsskema til Anne Marie Dyrberg, Uddannelser & Studerende. Du kan også vælge at benytte dig af budgetskabelonen, som du kan sende med. 

Hvis du har spørgsmål til ansøgningskriterier eller lignende kan du kontakte Anne Marie Dyrberg. Hvis I ikke bruger ansøgningsskemaet, vil jeres ansøgning ikke komme i betragtning.