Har du en god idé eller et godt problem?

Hvis du/I er studerende med en ide eller et godt problem, som du/I ønsker at gå videre med, tilbyder vores tre UCPH Innovation Hubs sparring, netværk og kontorplads.

SCIENCE Innovation Hub, SUND Hub og KU PLUS er for alle KU's studerende og de projekter og ideer, de arbejder med. I de tre hubs er vi fan af tværfaglighed, og derfor kan studerende fra andre universiteter også søge om optagelse, så længe de blot er med i et team, som indeholder mindst en KU’er. 

Mød de studerende og deres projekter og virksomheder.

De tre hubs tilbyder gratis kontorpladser  

Vi tilbyder dig:

  • Adgang til kontorfællesskab og mødefacilitet 24/7
  • Sparring og coaching
  • Professionel rådgivning, eksempelviis advokat, revisor og andre relevante rådgivere
  • Netværk med andre kreative, handlekraftige studerende
  • Workshops og gå-hjem-møder
  • Mentorordninger
  • Udviklingssamtaler mindst hvert kvartal hvor du får sparring, vi evaluerer på samarbejdet, om der er gensidig interesse for at fortsætte 

Optag i SCIENCE Innovation Hub, SUND Hub og KU PLUS

Hvis du bliver en del af vores hubs, forventer vi, at det genererer en gensidig værdi. Det kan være ved, at I som team bidrager med cases i undervisningen eller samarbejder med studerende i andre projekter. På denne måde bidrager I med at synliggøre, hvordan innovation bliver konkret, og hvordan I bruger jeres faglighed i praksis på nye måder.

Du bliver optaget i en af de tre hubs for et år. Hvis du dimitterer i løbet af dit ophold i hubben, så har du mulighed for at fortsætte som del af hubben i max et år.

Vi optager løbende nye studerende og undervisere i de tre hubs. Skriv gerne en mail til Dorthe Lynnerup (SCIENCE Innovation Hub), Martin B. Justesen (SUND Hub) eller Jonas Søgaard Grøn (KU PLUS) og aftal evt. et møde, inden du ansøger. Hvis du ønsker at blive en del af kontorpladserne, netværk og fællesskab, kan du ansøge ved at udfylde ansøgningsskemaet.

Du kan læse mere om ansøgningsproceduren her.