Internationale studerende

Internationale studerende/ph.d.-studerende må gerne starte og drive selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark.

Om du skal have arbejdstilladelse for at starte og drive en selvstændig erhvervsvirksomhed afhænger af dit statsborgerskab.

Studerende fra EU/EØS lande eller Schweiz har ret til at drive selvstændig erhvervsvirksomhed efter samme regler som danske studerende.

Studerende som kommer fra lande uden for EU/EØS eller Schweiz skal være opmærksomme på, at er der en begrænsning i forholdet til omfanget af arbejde ved siden af studiet, herunder etableringen af selvstændig virksomhed i Danmark.

Uanset statsborgerskab kan du kan læse mere på siderne her og finde mere information om arbejdstilladelse på Udlændingestyrelsen hjemmeside Ny-i-Danmark.