I&E Ambassadører

Vi er en del undervisere på KU, som har gjort os erfaringer med innovation og entreprenørskab i undervisningen. Kig listen igennem og lad dig inspirere. Hvis du overvejer at bruge I&E i din undervisning, men har lyst til først at diskutere det med en erfaren underviser, så er du velkommen til at kontakte en af os på listen.

Find en I&E Ambassadør 

Det Humanistiske Fakultet

Anne Mette Thorhauge

Anne Mette Thorhauge

Lektor

Institut for Kommunikation

Det Humanistiske Fakultet

Kontakt

 +45 35328132

thorhaug@hum.ku.dk

I&E kompetencer og erfaringer

 • Fast tovholder på kurset i Konceptudvikling og innovation
Brian Lystgaard Due

Brian Lystgaard Due

Lektor

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Det Humanistiske Fakultet

Kontakt

+45 35335929

bdue@hum.ku.dk

I&E kompetencer og erfaringer

 • Projektbaserede innovationsforløb, nye trends og tendenser
 • Etnografiske metoder der kan skabe indsigter om menneskers dagligdag, ønsker og behov
 • Eksternt samarbejde med offentlige aktører og aktører fra erhvervslivet
Christine Isager

Christine Isager

Lektor

Institut for Kommunikation

Det Humanistiske Fakultet

Kontakt

+45 35328115

isager@hum.ku.dk

I&E kompetencer og erfaringer

 • Retorikfaglig innovation og rådgivning
 • Eksternt samarbejde
Frank Sejersen

Frank Sejersen

Lektor

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Det Humanistiske Fakultet

Kontakt

 +45 40186167

 sejersen@hum.ku.dk

I&E kompetencer og erfaringer

 • Eksternt samarbejde
Mark Vacher

Mark Vacher

Lektor

Saxo-Instituttet

Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin

Kontakt

+45 51298578

mvacher@hum.ku.dk

I&E kompetencer og erfaringer

 • By- og boligforhold i skala af såvel det enkelte hjem som storbyen som ramme for menneskelige tilværelser
 • Etnografiske- og antropologiske metoder
 • Social bæredygtighed og opfattelser af hjemlighed
 • Rådgiver og konsulent for kommuner, tegnestuer og boligforeninger i forbindelse med udvikling af nye måder at bo og organisere livet i byer

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Carsten Nico Portefée Hjortsø

Carsten Nico Portefée Hjortsø

Lektor

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Kontakt

+45 35332287

cnh@ifro.ku.dk

I&E kompetencer og erfaringer

 • Innovation management
 • Iværksætteri
 • Forretningsudvikling
 • Koordinator for KU’s I&E Undervisernetværk i 2017
Jacob B. Hansen

Jacob B. Hansen

Lektor

Biologisk Institut

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Kontakt

 +45 40 75 95 44

jacob.hansen@bio.ku.dk

I&E kompetencer og erfaringer

 • Eksternt samarbejde
 • Inspirationsoplæg fra studenteriværksættere

Rikke Pape

Rikke Pape

Specialkonsulent

Institut for Fødevarevidenskab (KU FOOD)

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Kontakt

+45 35 33 76 71

rikke.pape@food.ku.dk

I&E kompetencer og erfaringer

 • Innovation og iværksætteri
 • Prototyper – og produktudvikling
 • Community engagement
 • Facilitating ”open workshop environment”

Thomas Just Sørensen

Thomas Just Sørensen

Lektor

Kemisk Institut

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Kontakt

 +45 35 32 02 13

tjs@chem.ku.dk

I&E kompetencer og erfaringer

 • Serieiværksætter, har startet 5 virksomheder baseret på opfindelser gjort på Københavns Universitet. I alle firmaer har der være nuværende og /eller tidligere KU studerende involveret og ansat.
 • Praktisk erfaring med start-ups, fra alt det praktiske over IP strategi til fundraising. Har startet virksomheder med og uden investorer og har god erfaring med både investering og softfunding.
 • Stor erfaring med at opbygge internationale fagbaserede erhvervsnetværk.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Jakob Johan Demant

Jakob Johan Demant

 Lektor

Sociologisk Institut

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Kontakt

 +45 35321584

 jd@soc.ku.dk

I&E kompetencer og erfaringer

 • Casebaseret undervisning i samarbejde eksterne parter
 • Fokus på at bringe de studerendes viden om forklarende principper for social adfærd i spil, i forhold til at kvalificere hvad en effektfuld social innovation kan rettes imod
 • Fokus på gennemførbarhed i alle dele af designprocessen
 • Udvikling af undervisning i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab
 • Koordinator for KU’s I&E Undervisernetværk i 2020
Janne Skakon

Janne Skakon

Ekstern lektor

Institut for Psykologi,

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Kontakt

+45 35324865

janne.skakon@psy.ku.dk

I&E kompetencer og erfaringer

 • Casebaseret undervisning i samarbejde eksterne parter og organisationer med udviklingsbehov
 • Undervisning i brugerdrevet innovation, fra procesdesign til afprøvning
 • Tværfaglige innovative undervisningssamarbejder, hvor perspektiver fra organisations- og arbejdspsykologi indgår

Karen Lund Petersen

Karen Lund Petersen

Professor MSO

Institut for Statskundskab

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Kontakt

+45 35323398

klp@ifs.ku.dk

I&E kompetencer og erfaringer

 • Forfatter til bogen Teaching for Innovation: Preparing for an Uncertain Future, DJØFs forlag 2019
 • Hovedarkitekt bag uddannelsen ”Security Risk Management” på Statskundskab, KU
 • Har undervist i innovation, design af uddannelser og fag

Simon Westergaard Lex

Simon Westergaard Lex

Tenure track adjunkt

Institut for Antropologi

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Kontakt

+45 31432839

simon.lex@anthro.ku.dk

I&E kompetencer og erfaringer

 • Innovation og kreativitet
 • Designantropologi
 • Eksternt samarbejde

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Claus Bøttcher Jørgensen

Claus Bøttcher Jørgensen

Professor MSO

Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kontakt

+45 22402366

clausbj@sund.ku.dk

I&E kompetencer og erfaringer

 • Kursus- og uddannelsesudvikling
 • Eksternt samarbejde både nationalt og internationalt
 • Tværfaglig innovation
 • Koordinator for KU’s I&E Undervisernetværk i 2015 og 2016

 

Dorte Ella Njor-Larsen

Klinikleder/tandlæge

Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kontakt

+ 45 35326857

dnl@sund.ku.dk

I&E kompetencer og erfaringer

 • Design af innovationsforløb/undervisning for både undervisere og studerende.
 • At bruge eksterne partnere og få de gode udfordringer, så de studerendes faglighed kommer i spil
 • Innovationsproces/metode, feltstudier, løsning og præsentationer (pitching).

Lourdes Cantarero Arevalo

Lourdes Cantarero Arevalo

Lektor

Institut for Farmaci

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kontakt

+45 35 33 63 50

lou.cantarero@sund.ku.dk

I&E kompetencer og erfaringer

 • External partner collaboration
 • Cross-disciplinarity
 • Patient-driven innovation

Martin Malmsten

Martin Malmsten

Professor

Institut for Farmaci

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kontakt

+45 35 33 48 72

martin.malmsten@sund.ku.dk

I&E kompetencer og erfaringer

 • Start-ups
 • Open innovation
 • Various forms of research translation, from industrial Big Pharma, to CRO role, and academic entrepreneurship
 • Project evaluation for venture capital organizations, as well as for public and private-public partnership initiatives for seed support

Det Juridiske Fakultet

Alexandra Andhov

Alexandra Andhov

Adjunkt

CEPRI - Centre for Private Governance

Det Juridiske Fakultet

Kontakt

 +45 35334215

alexandra.andhov@jur.ku.dk

I&E kompetencer og erfaringer

 • Legal Design Thinking
 • Lov og teknologi
 • Innovation og lov
 • Legal tech
 • Blockchain
 • Start-up law

Jakob Wested

Jakob Wested

Postdoc

Centre for Advanced Studies in Biomedical Innovation Law

Det Juridiske Fakultet

Kontakt

+45 35331003

jakob.blak.wested@jur.ku.dk

I&E kompetencer og erfaringer

 • Law of startups
 • Healthtech
 • Proactive law

Karina Egholm Elgaard

Karina Egholm Elgaard

Lektor

WELMA - Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked

Det Juridiske Fakultet

Kontakt

+45 35323786

karina.egholm.elgaard@jur.ku.dk

I&E kompetencer og erfaringer

 

 • Eksternt samarbejde
 • Projektbaserede forløb af tværfaglig- og innovativkarakter.
 • Særligt interesseret i innovation og bæredygtighed i forbindelse med skatte- og afgiftslovgivning samt forskningsintegration som en del af I&E og undervisningen
 • Koordinator for KU’s I&E Undervisernetværk i 2018 og 2019
 • Har udviklet undervisning i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab

Sebastian Schwemer

Sebastian Schwemer

Lektor

Center for Informations- og innovationsret

Det Juridiske Fakultet

Kontakt

+45 35331016

 sebastian.felix.schwemer@jur.ku.dk 

I&E kompetencer og erfaringer

 

 • Teknologi og internet regulering
 • IT ret
 • IP rettigheder
 • Legal tech
 • Lean startup
 • Iværksættermiljø

Tilbage til toppen