I&E Ambassadører

Vi er en del undervisere på KU, som har gjort os erfaringer med innovation og entreprenørskab i undervisningen. Kig listen igennem og lad dig inspirere. Hvis du overvejer at bruge I&E i din undervisning, men har lyst til først at diskutere det med en erfaren underviser, så er du velkommen til at kontakte en af os på listen.

Find en I&E Ambassadør 

Det Humanistiske Fakultet

Frank Sejersen

Frank Sejersen

Lektor

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Det Humanistiske Fakultet

Kontakt

+45 40186167

sejersen@hum.ku.dk

I&E Kursus

Tværkulturel Innovation

Casebaseret undervisning i samarbejde med Måltids-partnerskabet, hvor madens og måltidernes sociale og kulturelle betydningsforhandlinger er i centrum. Her knyttes innovationsproces og virksomhedsteoretisk forståelse med et poststrukturalistisk tværkulturelt perspektiv. Der inddrages konkrete innovationsmetoder, feltstudier og kulturanalyser.

Klaus Bruhn Jensen

Klaus Bruhn Jensen

Professor

Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Det Humanistiske Fakultet

Kontakt

+45 35328104

I&E Kurser

Flere

Klaus Bruhn Jensen er leder af Centre for Communication and Computing. Han har bidraget til flere kurser med innovation bl.a. Cross-media Communication og KU Summer School: Kommunikation 2.0.

Christine Isager

Lektor

Institut for Medie, Erkendelse og Formidling

Det Humanistiske Fakultet

Kontakt

+45 35328115

isager@hum.ku.dk

I&E Kursus

Retorikfaglig
innovation og rådgivning

Med afsæt i et teoretisk og metodisk pensum om retorik og innovation arbejdes projektorienteret i grupper med retorikfaglige innovationsprocesser under løbende vejledning. Feltstudier, fx i form af aktionsforskning, hos eksterne interessenter vil typisk indgå. Interessenter inddrages desuden som oplægsholdere og samarbejds- eller sparringspartnere. De studerende skal analysere et problemfelt med henblik på retorikfagligt orienteret innovation, udvikle ideer, koncepter eller processer samt systematisk afprøve og videreudvikle disse under inddragelse af interessenter.

Mark Vacher

Mark Vacher

Lektor

Saxo-Instituttet

Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin

Kontakt

+45 51298578

mvacher@hum.ku.dk

I&E Kursus

Facilitating Innovation

Through this course, students will explore and develop strategies for positioning themselves as cultural analysts facilitating innovation and organizational improvements in NGOs, companies and public institutions.

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Hanne Wittorff Tanvig

Hanne Wittorff Tanvig

Seniorrådgiver

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Kontakt

+45 30589820

hwt@ign.ku.dk

I&E Kursus

Nye entreprenørskaber – lokale erhvervsprojekter i landdistrikter

De studerende får kendskab til teorier og metoder fra nyeste forskning og får indblik i konkrete eksempler og opnå erfaringer fra praksis. De studerende vil desuden opnå et kendskab til de respektive, eksisterende ordninger til fremme af erhvervsudvikling i landdistrikter med særligt henblik på iværksætteri.

Finn Kensing

Finn Kensing

Professor, dr. scient.

Center for IT Innovation

Datalogisk Institut

Kontakt

+45 30668146

kensing@di.ku.dk

I&E Kursus

IT Innovation and Change

The course is offered in English and its purpose is to develop the students' skills and competences in conducting an IT-innovation project for an organisation. The focus is on theories, methods, tools and techniques relevant for the analysis of needs and opportunities and for the design of IT-innovations that meet busines and workplace realities.

The course runs in two tracks: 1) Lectures by the teacher and the students, and 2) IT-innovations projects that students conduct in groups with an external partner of their own choice.

Michael Hasse Schacht

Michael Hasse Schacht                 

Specialkonsulent

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Kontakt

+45 40472269

mhsc@ign.ku.dk

I&E Kursus

Innovation og markedsføring

På kurset arbejder den studerende med egen innovationsidé og gennem modeller og teori testes idéen. Det er hensigten, at ideen sluttelig viderebringes til et virkeligt marked gennem udviklingen af en forretningsplan.Innovationsdelen af kurset fylder 2/3 af tiden, mens markedsføringsdelen delen fylder den sidste 1/3.

Mads Farsø

Ekstern Lektor og PhD

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Kontakt

+45 35331500

madsfars@ign.ku.dk

I&E Kursus

Landscape Film

The aim of the Landscape Film, an advanced master design
studio, is to enhance the landscape architectural student’s ability to perform as an design entrepreneur with the film media. The studio is to train the student in rethinking parameters and scope of the landscape architectural methodology through the media used. Landscape film studio explores a particular subject every year that challenge contemporary practice and investigate possible innovation strategies. A film-related design project is the final result.

Carsten Nico Porte

Carsten Nico Portefée Hjortsø

Lektor

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Kontakt

+45 35332287

cnh@ifro.ku.dk

I&E Kursus

Business Development and
Innovation

The course gives an introduction to business strategy and selected topics in organizational theory. The aim is to give the student a basic understanding of fundamental business and organizational issues that a manager should be able to relate to, including how to promote and manage innovation. The course focuses on practical cases and real life experiences with a end report based on an optional organizational challenge.

Peter Ulvskov

Peter Ulvskov

Professor MSO

Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Kontakt

+45 35332580

ulvskov@plen.ku.dk

I&E Kursus

Intellectual Property Rights

This course taught as an embedded course in Advanced Biotechnology and Intellectual Property Rights (ABIPR), which is a mandatory 15 ECTS course for Biotech Students. The 7.5 ECTS course target students for whom ABIPR is not mandatory but who still want a solid foundation in patenting. This course provides students with the required IPR-know-how to be admitted to the Biobusiness and Entrepreneurship Program at Copenhagen Business School. Handing in a 15 page written report is prerequisite for being admitted to the exam, which is 15 minutes oral. Peter Ulvskov also teaches at the courses Innovation and Intellectual Property Rights in Biotechnology and Advanced Biotechnology and Intellectual Property
Rights (se below)

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Simon Lex

Simon Lex

Adjunkt

Institut for Antropologi,

Det Samfunds-videnskabelige Fakultet

Kontakt

+45 31432839

simon.lex@anthro.ku.dk

I&E Kurser

- The Anthropology of Design and Innovation
- Innovation & Co-creation
- The Anthropological Project: Anthropreneurship

In my courses we explore the concepts of innovation, creativity and design. With a license to make an impact the students dig into concrete empirical cases, and from here we flesh out relevant practical and theoretical concepts and themes. Through discussions of both ethnographic accounts as well as anthropological theories we seek to open the ‘black boxes’ of innovation by asking how it unfolds in different settings, by different people and for different purposes.

Janne Skakon

Ekstern lektor

Institut for Psykologi,

Det Samfunds-videnskabelige Fakultet

Kontakt

+45 35324865

janne.skakon@psy.ku.dk

I&E Kursus

Organisations­psykologiens nye roller

Kurset giver de studerende indsigt i hvordan organisations- og arbejdspsykologens kompetencer er velegnede til at lede innovative processer og samarbejder på tværs af fag og organisationer. Kurset styrker således kommende psykologers fagidentitet, via indblik i et nyt og voksende arbejdsfelt og de muligheder, de selv har for at agere professionelt i ”rummet mellem organisationer”. Kurset tager udgangspunkt i konkrete virksomheder, der står overfor væsentlige udfordringer i forhold til nytænkning, og deltagerne får således konkrete erfaringer med at sætte deres eksisterende viden i spil og afprøve teori og metoder relateret til brugerdrevet innovation, fra procesdesign til projektskitsering.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Stefania G. Baldursdottir

Lene Jørgensen

Lektor

Institut for Farmaci

Det Sundheds-videnskabelige

Fakultet

Kontakt

+45 35336105

lene.jorgensen@sund.ku.dk

I&E Kursus

Bachelorprojekt i farmaci

Kurset er baseret på projektarbejde i grupper á 3-4 studerende og ca. 20 forskellige vejledere. Opgaven handler om udvikling, fremstilling, formulering og kvalitetssikring af en eller flere lægemiddelformer. De typiske innovationselementer er en sammenligning med markedsførte produkter, design af et nyt produkt og vurdering af, hvordan deres produkt er bedre, hurtigere mere salgbart end de eksisterende. De studerende får således mulighed for at sætte deres nuværende viden i spil, afprøve en teori og teste en ny formulering/ny sammensætning/nyt design af lægemidler.

John Nielsen

John Nielsen

Professor

Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi

Det Sundheds-videnskabelige

Fakultet

Kontakt

+45 35336706

john.nielsen@sund.ku.dk

I&E Kursus

Innovation and Intellectual Property Rights in
Biotechnology

The aim of this course is to endow the participants with practical skills searching, reading and analyzing patents in the biotech field in its broadest sense. Further to understand the patenting process and be able to follow prosecution in Europa and USA. IPR will be presented as the link between science and business through lectures by young entrepreneurs and seasoned directors of R&D from the biotech industry. This course is a collaboration between Lund's University, and the faculties of SUND and SCIENCE at KU. John Nielsen is course responsible and teaches the course Advanced Biotechnology and Intellectual Property Rights with Claus Bøttcher Jørgesen and Peter Ulvskov.

Mark Scharm Christensen

Mark Scharm Christensen

Lektor, PhD

Institut for Neurovidenskab og Farmakologi

Det Sundheds-videnskabelige

Fakultet

Kontakt

markc@sund.ku.dk

I&E Kursus

Human Neurobiology

The course combines theoretical knowledge from experimental neurobiology research with a practical I&E assignment. Here the students design their own human neurobiology experiment. Using tools from I&E including open
association processes and peer feedback, the students get the opportunity to investigate their own research interest and present their work as if they were about to engage in a research collaboration. Throughout the process the students will get hands-on knowledge on how inspiring, and at the same time, how difficult experimental research design can be.

Henning Langberg

Henning Langberg

Professor, dr. med, PhD

Institut for Folkesundheds-

videnskab,

Det Sundheds-videnskabelige Fakultet

Kontakt

+45 26127913

henninglangberg@gmail.com

I&E Kursus

E-health

We developed the course on E-health to increase the focus on the future ways of providing health. The area of E-health is one of the fastes growing SME areas with room for innovation and entrepreneurship. E-health provides a very promising arena for students and new start-ups. There is a need and potential for growth in this area.

Claus Bøttcher Jørgensen

Professor MSO

Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab

Det Sundheds-videnskabelige

Fakultet

Kontakt

+45 22402366

clausbj@sund.ku.dk

I&E Kursus

Advanced Biotechnology and Intellectual Property Rights

Kurset er procesorienteret og således forskelligt fra forløb som studerende typisk møder på kandidatuddannelsen i biologi og bioteknologi. De studerende skal bruge deres bioteknologiske kompetencer i et målrettet innovationsforløb, hvor der udvikles en faglig velfunderet løsning for et problem præsenteret af en ekstern partner. Det er den eksterne partner, der bidrager med udfordringen til de studerende, samt giver sparring og feedback undervejs i forløbet.

Tilbage til toppen