Undervisernetværket

Undervisernetværket er samlingspunkt for undervisere, konsulenter, forskere og andre med en interesse for innovations- og entreprenørskabspædagogik og didaktik. Netværket har godt 140 medlemmer med tilknytning til Københavns Universitet.

Undervisernetværket giver mulighed for, at vi kan udveksle erfaringer med I&E i undervisningen samt bidrage til at skabe gode rammer for implementering og videre udvikling af I&E-elementer/-modeller til undervisningsbrug.

Arrangementer og studieture

Undervisernetværket arrangerer løbende arrangementer med udgangspunkt i ønsker fra netværkets medlemmer. Har du en idé til et tema, som vi bør tage op, så kontakt os gerne.

Her kan du se eksempler på arrangementer i undervisernetværket:

Universiteternes Innovations- og Entreprenørskabspædagogiske Netværk (UNIEN)

Netværket har særligt fokus på de pædagogiske og didaktiske dimensioner i arbejdet med innovation og entreprenørskab og er drevet af DUN (Dansk Universitetspædagogisknetværk).

Læs mere om UNIEN-netværket her