Undervisernetværket – Københavns Universitet

IE > For Undervisere > Undervisernetværk

Undervisernetværket

Undervisernetværket er samlingspunkt for undervisere, konsulenter, forskere og andre med en interesse for innovations- og entreprenørskabspædagogik og didaktik. Netværket har godt 140 medlemmer med tilknytning til Københavns Universitet.

Undervisernetværket giver mulighed for, at vi kan udveksle erfaringer med I&E i undervisningen samt bidrage til at skabe gode rammer for implementering og videre udvikling af I&E-elementer/-modeller til undervisningsbrug.

Arrangementer og studieture

Undervisernetværket arrangerer løbende arrangementer med udgangspunkt i ønsker fra netværkets medlemmer. Har du en idé til et tema, som vi bør tage op, så kontakt os gerne.

Her kan du se eksempler på arrangementer i undervisernetværket:
Temaeftermiddag: Innovationskompetencer og fremtidens arbejdsmarked
Temaeftermiddag: Cases i undervisningen
Temaformiddag: Få et frugtbart samarbejde op at køre
Seminar: Bedømmelse og eksamen
Studietur 2017 til Holland
Temaeftermiddag: 1001 fortællinger om innovation i undervisningen

Kontakt Undervisernetværket

Henvendelser vedrørende undervisernetværket, medlemskab, arrangementer og lignende rettes til netværkskoordinatorer adjunkt Werner Schäfke og adjunkt Karina Kim Egholm Elgaard eller specialkonsulent Therese Hyll Bruun.