Undervisernetværket

Undervisernetværket er samlingspunkt for undervisere, konsulenter, forskere og andre med en interesse for innovations- og entreprenørskabspædagogik og didaktik. Netværket har godt 140 medlemmer med tilknytning til Københavns Universitet.

Undervisernetværket giver mulighed for, at vi kan udveksle erfaringer med I&E i undervisningen samt bidrage til at skabe gode rammer for implementering og videre udvikling af I&E-elementer/-modeller til undervisningsbrug.

Arrangementer og studieture

Undervisernetværket arrangerer løbende arrangementer med udgangspunkt i ønsker fra netværkets medlemmer. Har du en idé til et tema, som vi bør tage op, så kontakt os gerne.

Her kan du se eksempler på arrangementer i undervisernetværket:


Temaeftermiddag: Innovationskompetencer og fremtidens arbejdsmarked
Temaeftermiddag: Cases i undervisningen
Temaformiddag: Få et frugtbart samarbejde op at køre
Seminar: Bedømmelse og eksamen
Studietur 2017 til Holland
• Temaeftermiddag: 1001 fortællinger om innovation i undervisningen
• Viden, læring og dannelse gennem entreprenørielle projekter

Kontakt Undervisernetværket

Henvendelser vedrørende undervisernetværket, medlemskab, arrangementer og lignende rettes til netværkskoordinatorer adjunkt Werner Schäfke og adjunkt Karina Kim Egholm Elgaard eller specialkonsulent Therese Hyll Bruun.