Etabler samarbejde med KU's entreprenørielle studerende

Københavns Universitet har en strategisk målsætning om, at vores studerende skal have mulighed for at afprøve deres faglighed undervejs i uddannelsen – for eksempel via arbejde med cases og andre praksiselementer.

Er du interesseret i at stille en case til et undervisningsforløb, etablere samarbejde med en studerende eller blive involveret i et arrangement eller samarbejde med vores studenterinnovations fællesskaber UCPH Innovation Hubs, så kontakt os og hør mere om mulighederne for samarbejde.

Hvis du vil i kontakt med Det Humanistiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet eller Det Teologiske Fakultet:

  • Innovationskonsulent Jonas Grøn, Human & Legal Innovation

Hvis du vil i kontakt med Det Natur- & Biovidenskabelige Fakultet:

Hvis du vil i kontakt med Det Samfundsvidenskabelige Fakultet:

Hvis du vil i kontakt med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet så kontakt:

Med erhvervslivet og offentlige institutioner som partner

Innovation- og entreprenørskabsinitiativer på Københavns Universitet sker i tæt samarbejde med virksomheder og offentlige institutioner. Københavns Universitet har som strategisk prioritet at styrke samspillet med private såvel som offentlige virksomheder på områder, hvor en fælles indsats kan skabe ny viden.

Nyttiggørelse af viden og forskningsresultater, som udspringer af universitetets forsknings- og studiemiljøer, skaber værdi for både virksomhed og universitet, og KU kan tilbyde en række samarbejdsformer, der fremmer anvendelsen af forskningsresultater og sikrer den værdifulde vidensdeling.

På KU's portal for erhvervssamarbejde kan du læse mere om mulige samarbejder med KU’s studerende. Du kan også læse om muligheder for forskningssamarbejde.