Kursus om innovation og entreprenørskab i undervisningen

Indhold og format

Kurset giver dig indblik i de forskellige aspekter af undervisning i innovation og entreprenørskab gennem oplæg fra kollegaer og deres erfaringer. Med inspirerende oplæg og værktøjer fra I&E værktøjskassen til innovation og entreprenørskab giver kurset dig mulighed for at udvikle eller planlægge dit eget innovations- og/eller entreprenørskabskursus.

Det er en hands-on workshop med fokus på inspiration til at planlægge nye eller udvikle eksisterende kurser.

Hovedtemaer: Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og case-leverandører, forskellige modeller og processer inden for innovation og entreprenørskab og bedømmelse af eksamener.

Formatet er deltagerinddragende med Q&A-sessioner, workshops, feedback og oplæg.

Praktiske oplysninger

Tidspunkt:
Sted:
Målgruppe:
Pris:
Tilmelding:

 7. oktober 2019 kl. 8.30-15.30
 Mærsk Tårnet lokale 7.15.152
 Kurset er for undervisere (også eksterne) fra hele KU.
 Det er gratis at deltage. 
Du tilmelder dig kurset her senest 16. september 2019.

For spørgsmål, kontakt:

Nina Riis, SUND
Jonas Grøn, HUM, TEO, JUR
Peter Wick, SAMF