Invitation til vejlederseminar: Vejlederrollen i innovative projekter

Studerende i projektorienterede forløb, specialeforløb med ekstern part eller lignende praksisprojekter kan ofte finde sig selv i krævende situationer, hvor uventede drejninger og ubekendte faktorer bliver afgørende for deres akademiske læring. Det kan dermed kræve nye måder at vejlede på.

På dette seminar sætter vi fokus på, hvordan man bedst muligt vejleder studerende gennem uforudsigelige processer fx innovative projekter, startup-forløb og samarbejder med ekstern part.

Indhold:

Oplæg fra akademiske vejledere med erfaring med at vejlede studerende gennem innovations- og entreprenørskabs-processer. Diskussion og debat.

På seminaret sætter vi fokus på:

  • Hvordan vejleder man studerende gennem innovationsprocesser som akademisk vejleder?
  • Hvordan fastholder man fokus på den dybe faglighed undervejs?
  • Hvordan inddrager man eksterne rådgivere og samarbejdspartnere?

Programmet er under udarbejdelse.

Tilmelding:

Seminaret er primært henvendt til akademiske vejledere, der vejleder i projektorienterede forløb eller specialeforløb. Alle interesserede vejledere er dog meget velkomne.

Tilmeld dig inden den 21. november på dette link. 

Baggrunden for vejlederseminaret
I 2018 blev projektet ”Startup i praksis” søsat som et samarbejde mellem KU, CBS, AAU, SDU og ÅU. Målet med projektet er at udvikle rammerne for studerendes projektorienterede forløb i startups.

Projektorienteret forløb er et af de fagelementer, hvor de studerende mest direkte tilegner sig praksiserfaring i direkte samspil med offentlige eller private virksomheder, og hvor der er potentialer for at de også kan tilegne sig start-up erfaringer. Fx gennem virksomhedsprojekter og projektorienteret forløb i egne eller andres startups, hvor de kommer ud i en innovativ og entreprenant kontekst.

Innovation og entreprenørskab er kendetegnet ved iterative og eksperimenterende processer, hvor problemer redefineres flere gange undervejs og idéer og løsninger løbende udvikles, testes og skifter retning. Processer, som i et eller anden omfang, er præget af uforudsigeligheder, som de studerende løbende skal forholde sig til og lære af.

Det stiller vejlederen i nye udfordringer, når man som vejleder og bedømmer skal støtte den studerende. Den innovative kontekst kan være en udfordring i akademiske sammenhænge og specielt i forbindelse med eksamen og prædefinerede læringsmål.