14. juni 2018

1001 fortællinger om innovation i undervisningen

Kreativitet? Patentrettigheder? Entreprenørskab? Design tænkning? Neoliberalistiske effektiviseringsmodeller? Tolkningerne, opfattelserne og diskussionerne står i kø, når vi begynder at grave i, hvordan der arbejdes med innovation i undervisningen på Københavns Universitet.

En ting er sikkert, på KU er der mange tilgange til det at arbejde med innovation i undervisningen. Derfor har en tværfakultær arbejdsgruppe sat sig for at kortlægge KU’s innovations- og entreprenørskabskurser.

Til et arrangement i KU’s innovation & entreprenørskabs undervisernetværk den 24. maj blev deltagerne introduceret for en første version af kortlægningen, og der blev også præsenteret tre vidt forskellige kurser og innovationsperspektiver.

Kortlægning af de mange tilgange til innovation i undervisningen
Innovationskonsulenterne på KU er gået sammen med en af koordinatorerne for KU’s innovation & entreprenørskabs undervisernetværk, adjunkt Werner Schäfke, om at analysere, hvordan der arbejdes med innovation og entreprenørskab i uddannelserne på KU.

Innovationskonsulenterne oplever ofte, at der både på KU og eksternt er den opfattelse, at der stort set ikke findes innovations- og entreprenørskabskurser på KU. Målet med kortlægningen er derfor at synliggøre KU’s indsats på området til gavn for både undervisere, studieledere, ledelse og studerende.

Kortlægningen tager udgangspunkt i de eksisterende kurser på KU og med en bred definition af innovationsbegrebet, for KU er et universitet med mange fagmiljøer, som hver især har deres egen forståelse, tolkning og italesættelse af innovationsfeltet.

Inspiration til samarbejde på tværs
Det er forventningen, at undervisere på KU kan bruge kursuskortlægningen til at få et overblik og en indsigt i hvilke kurser og undervisere, der findes i feltet på hele KU. På den baggrund kan undervisere etablere samarbejder og måske lave ”udvekslingsaftaler” med andre undervisere på tværs af KU. Undervisere kan også inspirere hinanden til nye didaktiske greb – eller nye øvelser, metoder og teori.

Studielederne kan bruge kortlægningen som inspiration til at arbejde med eksterne samarbejdspartnere på tværs af fagfelter. Og måske kan der ved de mere generiske kurser, hvor mange fagligheder kan tage det samme kursus, være mulighed for at etablere samarbejder på tværs af fagmiljøerne.

Det er planen, at kortlægningen skal være tilbagevendende, så KU over tid kan måle på indsatsen med at integrere innovation og entreprenørskab i uddannelserne. Det har de seneste år været en strategisk målsætning for KU. Også i KU’s Strategi 2023 er der en målsætning om, at KU vil styrke indsatsen med at give studerende forudsætninger for innovation og entreprenørskab.

Når kortlægningen er færdig, vil den blive præsenteret og være tilgængelig på hjemmesiden www.ie.ku.dk.


På dagen blev der præsenteret tre eksempler på KU’s mange forskellige kurser med innovations- og entreprenørskabselementer:

Dansedage med unge - sammenhængen mellem krop, lederskab og innovativ undervisning
Det første eksempel var lektor Helle Winters kursus ”Fra kropsbasis til dans” på Institut for Idræt og Ernæring. I kurset bliver de studerende udfordret med en innovativ måde at arbejde med praksis på.

Forskning viser, at det kan være udfordrende for mange unge at udvikle den underviserkompetence og det lederskab, de har brug for i deres kommende arbejde som undervisere. Kurset fokuserer derfor på den sammenhæng, der er mellem kroppens sprog og lærerens lederskab.

De studerende får testet deres underviserkompetencer og øver sig i at være Kaptajn på eget skib, ved at planlægge en undervisningssession i dans, som de afprøver på en gruppe gymnasieelever i forbindelse med Dansens Dag. Derigennem bruger de studerende også deres faglighed til at skabe værdi for de gymnasier og gymnasieelever, der deltager i Dansens Dag.


Brug af innovationsudfordringer i undervisningen i bioteknologi
En anden KU vinkel på innovation i undervisningen var kurset ”Advanced Biotechnology and Intellectual Property Rights”, der er et obligatorisk kandidatkursus på biologi-bioteknologi uddannelsen. Professor MSO Claus Bøttcher Jørgensen er koordinator for kurset. På kurset arbejder de studerende med en innovationsudfordring, der er stillet af en ekstern industripartner.

Målsætningen for kurset er, at de studerende samtidig med den forskningsbaserede kernefaglighed skal have træning i at bruge deres faglighed til værdiskabelse hos den eksterne partner, der har stillet innovationsudfordringen til kurset.

Kurset udbydes på tværs af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. En erfaring fra kurset er, at hvis den tværdisciplinære undervisning skal lykkes, så kræver det, at underviserne på kurset er villige til at gå på tværs af discipliner. De skal turde at risikere lidt og udfordre vanetænkningen inden for disciplinerne.


Innovationsprocesser for retorikkere
Arrangementets tredje eksempel på innovation i undervisningen på KU var ”Retorikfaglig innovation og rådgivning” på kandidatuddannelsen i Retorik. Lektor Christine Isager udviklede kurset, da det kørte første gang i 2017, og i forårssemestret 2018 har postdoc Per Liljenberg Halstrøm været ansvarlig for kurset.

På dette kursus arbejder de studerende også med en case, der er stillet af en ekstern partner. De studerende hjælper den eksterne partner med at udvikle ideer, koncepter eller processer ud fra retorikfaglig orienteret innovation og rådgivning.

Flere af de cases, som de studerende arbejder med på kurset, er fundet gennem alumner fra retorikstudiet på KU, der nu arbejder ved de eksterne partnere. Mange af de tidligere retorik studerende har i forbindelse med kurset meldt ud, at de ville ønske, at der i deres studietid havde været et lignende kurset, hvor de havde fået mulighed for at afprøve deres faglighed i praksis.

Kurset er nærmere beskrevet i artiklen ”Studerende skal hjælpe virksomheder med innovation og rådgivning”.