2016-projektet ’I&E på KU’ - hvad opnåede vi, og hvad bør der ske nu? – Københavns Universitet

IE > Nyheder > 2016-projektet ’I&E på...

05. december 2016

2016-projektet ’I&E på KU’ - hvad opnåede vi, og hvad bør der ske nu?

Med udgangen af 2016 afsluttes det store innovations- og entreprenørskabspædagogiske udviklingsprojekt ’I&E på KU’, som startede i 2014 med en bevilling på 10 mio. kr. I denne artikel kan du læse projektleder lektor Carsten Nico Hjortsøs konklusion af projektets gevinster, og hvad der ifølge ham videre bør ske med innovation og entreprenørskab på KU.

Det har været pengene værd

Det var et klart mål for projektet, at de 10 mio. kr. skulle bruges til at sikre en grundig forankring af de aktiviteter, inden for innovations- og entreprenørskabsundervisning, som allerede var startet før 2014.

Vi har bl.a. fået startet et nyt I&E-undervisernetværk med over 100 undervisere, og mere end 50 undervisere har været på studierejser til stærke I&E-miljøer i udlandet. Vi har også etableret en efteruddannelse i I&E-undervisning, og derudover har vi udviklet og forbedret Værktøjskassen for innovation og entreprenørskab i undervisningen.

Derudover har vi også fået I&E-pædagogikken ind som et arbejdsområde på KU’s pædagogiske enheder og gennemført mere end 30 helt konkrete undervisnings-/udviklingsprojekter sammen med KU’s undervisere. Projektet har ligeledes bidraget til, at der nu er to velfungerende hubs, UCPH Innovation Hub og SUND Innovation Hub, hvor de studerende kan få hjælp til at udvikle deres projekter og starte virksomheder - og yderligere to hubs er på vej i 2017-2018, så det har været alle pengene værd.

I projektet er der endvidere etableret hjemmesiden ie.ku.dk, hvor eksterne, studerende, undervisere og forskere kan følge med i, hvad der sker på området og også selv komme til orde og markedsføre deres projekter, kurser mv.

Det vigtigste resultat i 2016-projektet

Det vigtigste resultat har været, at der er blevet sikret en løbende udvikling og kontinuitet i feltets udvikling, og KU’s bestyrelse har bevilliget 10 mio. kr. til fortsat at prioritere I&E-området over de næste 2 år.

Vi har været meget bevidste om, at vores projekt havde en forhistorie, og at vi skulle forberede fremtiden. Det er vi lykkedes godt med. KU’s Fællesadministration har desuden påtaget sig en vigtig opgave med at understøtte kommunikationen, undervisernetværket og erfaringsudvekling mellem de to hubs, så vores projektresultater er i høj grad blevet institutionaliseret.

Udfordringer udefra har der været nok af

De sidste tre år har imidlertid været en meget turbulent tid på KU. Studiefremdriftsreformen, dimensionering og sparerunder har krævet meget opmærksomhed hos både ledelser og undervisere, og det har således ikke været det bedste miljø for nytænkning og eksperimenter. På den baggrund er det imidlertid imponerende, hvor meget interesse der alligevel har været for projektets tilbud til fx underviserne.

Når man på en god måde lykkes med at inddrage innovation i undervisningen, er det simpelthen bare en enormt inspirerende oplevelse – både for underviserne og de studerende. Det er en fantastisk oplevelse for de studerende at opleve, at de faktisk kan bruge de teorier, de lærer, til noget i praksis. På samme måde kan det være utroligt udviklende at trække elementer af entreprenørskab ind i undervisningen, fordi det er et værktøj til, at få de studerende til at lære gennem at handle aktivt i samspil med omverdenen.

Interessen for innovation og entreprenørskab og de forskellige tilbud til studerende og undervisere, som man kan læse mere om på ie.ku.dk, lader heller ikke til at være faldende. Eksempelvis havde hjemmesiden ie.ku.dk i november måned over 10.000 sidevisninger, og tallet stiger fortsat.

Det bør KU gøre i fremtiden

Innovation og entreprenørskab er ikke svaret på alle spørgsmål. Men det er et godt bud på, hvordan man kan gøre uddannelser mere praksisnære, og det giver mulighed for, at de studerende kan sætte deres akademiske viden i spil i forhold til konkrete problemer og udfordringer ude i samfundet.

Når vi er løbet ind i en hel bølge af reformer de sidste år, skyldes det i nogen grad, at samfundet ikke rigtig kan få øje på nytteværdien af at uddanne så mange akademikere. Dette legitimitetsproblem koster os i øjeblikket rigtig mange ressourcer, men vi kan måske vinde lidt af omgivelsernes tillid tilbage ved at satse mere på at sikre og synliggøre, at vores studerende og kandidater faktisk kan bidrage med gode løsninger til rigtig mange helt konkrete problemer i samfundet. Det skal KU investere i både økonomisk og kulturelt.