27. september 2018

KU's studerende er idé- og initiativrige - og det vil KU gerne styrke

Københavns Universitet har som målsætning at give de studerende mulighed for at arbejde med innovation og entreprenørskab som en del af deres uddannelse. Dette støtter KU gennem en række initiativer målrettet studerende og undervisere.

KU’s tre UCPH Innovation Hubs; SCIENCE Innovation Hub, SUND Hub og KU PLUS er sat i verden, så studerende kan få hjælp til idé- og projektudvikling og iværksætterrådgivning. Udover at understøtte idérige studerende har de tre innovationshubs også et tæt samarbejde med undervisere og medarbejdere fra en række projekter på KU. Fælles for dem alle er, at de har fokus på, at de studerende, som en integreret del af deres uddannelse, opnår forståelse for innovation, kreativitet og værdiskabelse.

Undervisere og innovationskonsulenter spiller en vigtig rolle


KU’s studerende skal have kompetencer til at medvirke til at løse samfundets udfordringer gennem ny viden, innovation og tværfaglig problemløsning. Her spiller KU’s undervisere og innovationskonsulenter en central rolle, og de gode erfaringer og best practise for innovation i undervisningen er alle samlet i KU’s digitale Værktøjskasse til Innovation og Entreprenørskab.

KU’s rektorat har besøgt KU’s mange studenterrettede innovationsinitiativer, og der er stor begejstring for undervisernes, innovationskonsulenternes og hub-medarbejderne arbejde.

En af iværksætterne fra en af de tre UCPH Innovation Hubs
fortæller om sin ide til rektor Henrik C. Wegener og prorektor Bente M. Stallknecht.

- Det er dejligt at se den forskel det gør, når vores dygtige medarbejdere gør en stor indsats for at støtte og vejlede de studerende. Fra ledelsens side vil vi fortsat skrue på de knapper, der sikrer gode rammer for innovation og entreprenørskab, siger prorektor på KU Bente M. Stallknecht

Det vrimler med idéer blandt KU’s studerende til nye innovative projekter og startups

UCPH Innovation Hubs er for alle KU-studerende, og der er også åbent for studerende fra andre uddannelsesinstitutioner som fx DTU og ITU, så længe de er i et team med en KU-studerende. Og det er der rig mulighed for at komme i. I de tre innovationshubs er der nemlig studerende fra alle KU’s seks fakulteter, og de kommer fra mere end 30 forskellige uddannelsesretninger på KU, fra Teologi over Human Ernæring til både Medicin og Fransk.

De studerende har i høj grad fundet sammen i både tværdisciplinære og tværuniversitære teams. Dermed styrker teamsamarbejdet i UCPH Innovation Hubs også de studerendes kompetencer til at samarbejde på tværs af fag:

- Det er fantastisk inspirerende at opleve, hvor engagerede vores studerende er. Potentialet for at integrere innovation i undervisningen på KU er stort. Vi skal sikre, at det er let for de studerende at integrere praksisnære og forskningsrelaterede aktiviteter i deres uddannelse, og det skal gerne give merit, siger prorektor Bente M. Stallknecht og tilføjer, at hun jævnligt vil være at finde blandt KU’s studerende og undervisere for at suge inspiration til sig.