10. december 2019

Debat: Danske universiteter skaber fremtidens iværksættere

Af rektor Henrik C. Wegener i Børsen.

Debatten om antallet af akademikere, der uddannes fra landets universiteter, er blusset op igen. Og selvom vi, der har fulgt debatten på området henover årene, kan føle, at pladen hakker, så er det en vigtig debat i Danmark, hvor viden og uddannelse hører til blandt de vigtigste råstoffer. 

Derfor var det naturligvis en stor glæde tirsdag aften at se, at finansloven afspejler en forståelse for den værdi, uddannelse tilfører vores samfund.

For midt i debatten om, hvorvidt og hvor hurtigt dimittenderne fra vores uddannelser kan finde job, vil jeg gerne opfordre til at brede perspektiverne lidt ud. Vi bør også tale om alle de job, som studerende og dimittender ikke søger, men skaber via deres drivkraft og egne idéer.

Vi har fået udarbejdet en økonomisk analyse af iværksætteri på Københavns Universitet. Den dækker årene fra 2001 til 2016, og igennem de år har KU-baserede iværksættere skabt 4637 virksomheder - eller ca. 290 virksomheder om året. Over 90 pct. af dem er grundlagt af enten vores studerende eller vores dimittender. De øvrige er grundlagt af universitetets forskere.

Tænk iværksætterorienteret​​​​​​​​​

Når vores studerende og dimittender går iværksættervejen, er det ofte ved at sælge den viden og ekspertise, som de har tilegnet sig under studierne. Det er f.eks. rådgivnings- og servicevirksomheder, konsulentvirksomheder inden for it og kommunikation eller nye virksomheder inden for sundhed. 

Ser man på de godt tusind mest succesfulde virksomheder, der er grundlagt af de KU-baserede iværksættere, så har de tilsammen skabt tæt på 5000 arbejdspladser, over 6 mia. kr. i omsætning og hentet 800 mio. kr. hjem i eksportindtægter. En prognose spår, at de tal vil stige til omkring det dobbelte i 2025.

Stik imod hvad man måske kunne tro på baggrund af den offentlige debat, står KU's humanistiske og samfundsvidenskabelige studerende og dimittender bag mange af iværksættervirksomhederne.

Hele 58 pct. af de KU-baserede iværksættere kommer fra de uddannelsesområder. Og det til trods for, at de tilsammen tæller under halvdelen af KU's samlede antal studerende.

Det er sunde virksomheder, som vores humanistiske og samfundsvidenskabelige iværksættere skaber. Sammenligner man igen de tusind mest succesfulde virksomheder, klarer de sig lige så godt som - eller bedre end - gennemsnittet målt på omsætning og arbejdspladser.

På universiteterne bliver der gjort meget i disse år for at anspore de studerende til at tænke iværksætterorienteret. På Københavns Universitet har vi bl.a. etableret tre UCPH Innovation Hubs, hvor de studerende får adgang til faciliteter, rådgivning og netværksmuligheder, hvis de har virksomhedsidé i tankerne. Vi byder også på kurser, der styrker de studerendes iværksætterevner og tilbyder særligt undervisningsmateriale og støtte til undervisere, der ønsker at integrere entreprenørskab og innovativ tænkning i deres undervisning.

Meget me​re end m​​edarbejdere

Det er godt og vigtigt, at vi løbende har fokus på universiteternes evne til at dække de behov og krav, som efterspørges på arbejdsmarkedet.

Det er dog også vigtigt, at studerende og dimittender ikke udelukkende ses som medarbejdere, der skal passes ind på det etablerede arbejdsmarked. De er også innovative og kreative virksomhedsejere, der tænker ud over de eksisterende rammer og muligheder.

Det ene udelukker ikke det andet. Dansk erhvervsliv og vores offentlige sektor skal forsat udvikles og fornyes indefra, men udviklingen og fornyelsen skal også ske udefra via service, produktion og input fra nye virksomheder.

Universiteterne sætter et velkendt aftryk på det danske samfunds udvikling via vores uddannelses- og forskningsindsats. Men her bør vi ikke glemme ikke det årlige aftryk, der sættes, når studerende, dimittender og forskere får fod under eget bord i godt og vel 290 virksomheder.

Emner