5. december 2019

KU udklækker 290 nye virksomheder hvert år

Især studerende og nye dimittender udvikler start-ups med stor samfundsøkonomisk betydning.

Fra venstre: Janus Benn Sørensen, Louise Herpig Ellegaard og Lasse Guldborg, har stiftet virksomheden CLIO. De er alle dimittender fra KU. I dag har CLIO 172 ansatte. Fotograf: Flemming Leitorp.

Københavns Universitet udklækker iværksættere i hundredvis. Universitetets forskere, studerende og dimittender har på 16 år etableret over 4.600 virksomheder. Det viser en ny registerbaseret analyse, som Københavns Universitet har fået foretaget i samarbejde med IRIS Group. Det svarer til, at der årligt udklækkes 290 nye start-up virksomheder med afsæt fra Københavns Universitet.


Og mens iværksætteraktiviteten i det danske samfund generelt stadig kæmper for at nå niveauet fra før finanskrisen, så har der været en stigning i antallet af KU-baserede iværksættere siden 2009. Det er især nye dimittender og forskere, der i stigende grad etablerer egen virksomhed.

Studerende har størst samfundsøkonomisk betydning

Når der kigges på tværs af forskellige parametre (antal iværksættere, omsætning og beskæftigelse pr. virksomhed og eksport) er virksomheder startet af studerende den gruppe, der klarer sig bedst.

En virksomhed, der har en studerende som skifter, har i gennemsnit 5,6 årsværk og omsætter i gennemsnit for 1,5 mio. kr. Samlet er studenteriværksættere således den gruppe blandt KU-iværksætterne, der har størst samfundsøkonomisk betydning.

For at understøtte denne udvikling og styrke de studerendes kompetencer inden for innovation og entreprenørskab, har KU blandt andet etableret tre innovationshubs - UCPH Unnovation Hubs - der ligger tæt på campusområder og de studerendes hverdag. Her kan de studerende komme forbi med idéer til projekter og virksomheder og blive en del af innovationsmiljøet på KU. De kan blandt andet få rådgivning, sparring, netværk og kontorpladser til vores studerende, som ønsker at starte eget projekt eller virksomhed.

I 2018 havde UCPH Innovation Hubs studerende fra alle seks fakulteter på KU og mere end 47 forskellige uddannelsesretninger - fra Teologi og Human Ernæring til både Medicin og Fransk.

Flest unge iværksættere udspringer fra humaniora og samfundsvidenskab

Det er især uddannelserne inden for de humanistiske og samfundsvidenskabelige områder, der er afsæt for de unge iværksættere. 58 procent af de studerende og dimittender fra KU, der starter egen virksomhed, kommer fra humaniora og samfundsvidenskab. Og de virksomheder, de grundlægger, er gode til at skabe både arbejdspladser og omsætning.

58 procent af de studerende og dimittender fra KU, der starter egen virksomhed, kommer fra humaniora og samfundsvidenskab.

Historiker satte ild til den digitale undervisning

Det var en fisketur og mødet med redaktøren for danske-dyr.dk, der inspirerede en historiestuderende fra KU og hendes studiekammerat til at skabe mere aktuelt og inspirerende undervisningsmateriale til folkeskolen.

Sammen med en it-erfaren ven grundlagde de virksomheden Clio Online ApS. Der var efterspørgsel på det opdaterede og interaktive materiale, og på få år udviklede virksomheden sig til at levere undervisningsmateriale til alle klassetrin og de fleste fag. Stifternes netværk fra studiet blev i starten brugt meget aktivt til at skaffe specialiseret viden til de nye undervisningsmaterialer. Virksomheden (nu kaldet CLIO) voksede hurtigt, og i 2015 blev den solgt til koncernen Bonnier. Den tæller nu 172 ansatte.

Læs mere om CLIO-casen i rapporten 

Datalogi-kammerater lavede start-up med afsæt i AI

Virksomheden Forecast er startet af fire studiekammerater fra Datalogisk Institut, der allerede under studietiden havde leget med iværksætterideen.

Fra venstre: Danny Larsen, Jens Pallesen, Dennis Kayser, Niels Frederiksen. Foto: Daniel Lupascu

Efter at have samlet erfaring på arbejdsmarkedet øjnede de et behov for et simpelt og effektivt projektstyringsværktøj baseret på AI (kunstig intelligens). Det kunne spare virksomheder store beløb i tabte ressourcer som konsekvens af dårlig projektledelse. I 2016 så Seed Capital et stort potentiale i Forecasts software og investerede 3,5 mio. kr. Forecast har i dag 42 ansatte og planlægger at åbne kontorer i London, USA og Australien.

Læs mere om Forecast-casen i rapporten

Rektor: Iværksættermodet lever godt på universitetet

Rektor Henrik C. Wegener er glad for, at så mange af universitetets forskere, studerende og dimittender etablerer virksomhed og bringer deres kompetencer i spil til gavn for resten af samfundet. Han siger:

- Når man er uddannet på universitetet eller arbejder som forsker, så har man opbygget en stor faglighed og viden. Det er herligt, at så mange tør tage skridtet og skabe noget nyt ud af den viden. Universiteternes ekspertise skal ad alle veje ud og virke i samfundet, og det bidrager iværksætterne i allerhøjeste grad til. Hatten af for deres mod og den store indsats, som det kræver.

Nøgletal for værdien af iværksætteri på KU pr. 2016. Disse tal omfatter udelukkende virksomheder med mindst én fuldtidsansat eller omsætning over 1 mio. kr.

Læs hele rapporten "Iværksætteri på Københavns Universitet". Her finder du CLIO og Forecast casene uddybet samt tre yderligere gode cases på starts-ups med afsæt fra Københavns Universitet.