2. december 2019

Morgens Lykketoft om en bæredygtig fremtid

Morgens Lykketoft havde fokus på klimakrisen og FN's verdensmål, da han fortalte om sin tid som formand i FN. Han mener, at Danmark har et medansvar for at skabe en bæredygtig fremtid. Arrangementet var støttet af I&E Studenterpuljen.

Af Emilie Pihlkjær Nitschke og Ida Kley-Jacobsen, SIMA

”Vi står i en akut eksistentiel krise, som kun kan løses med et stærkere internationalt samarbejde”

Sådan lød det, da Mogens Lykketoft gav sit bud på, hvordan vi løser klimakrisen og samtidig gennemfører FN’s Verdensmål. Salen var fyldt mandag den 30. september, hvor ca. 70 deltagere dukkede op til en spændende eftermiddag i godt selskab arrangeret af klimastudenterforeningerne SIMA og Casus Clima.

Mogens Lykketoft varetog fra 2015-2016 formandsposten for FN’s 70. generalforsamling i New York. Det blev et enestående år, hvor både Verdensmålene for bæredygtig udvikling, og Klimaaftalen i Paris blev vedtaget. Det var derfor ikke nogen overraskelse, at oplægget kom til at handle om baggrunden og tilblivelsen af FN-Verdensmålene og Paris-aftalen - og ikke mindst sammenhængen mellem målene og klimakrisen.

Økonomisk vækst skal være bæredygtigt

Fokus var særligt på, hvordan vi skal udrydde fattigdom uden at gå på kompromis med bæredygtigheden. Lykketoft forklarede, at det er helt essentielt, at vi skaber bedre liv og øget levestandarderne i de mest fattige lande.

Økonomisk vækst er dermed uundgåeligt og indgår derfor også som en del af Verdensmålene, men vi skal tænkte ’vækst’ på en helt anden måde, end vi gør i dag, forklarede han. Vi skal sikre, at vækst ikke betyder mere udvinding af fossile brændstoffer eller større produktion af affald, og at der bliver fældet mere skov, end der bliver plantet. Det betyder, at hele vores måde at forbruge og producere på skal gennemgå en stor omstilling.


Alle skal være med

Men det handler ikke kun om en bæredygtig produktion. Lykketoft understregede også vigtigheden i, at vi ikke glemmer den sociale slagside ved den grønne omstilling. Det er essentielt, at bæredygtig adfærd bliver billigere end ubæredygtigt, så vi ikke risikerer, at uligheden stiger. Vi skal have alle med og sørge for, at det ikke er dem med den laveste indkomst, der kommer til at bøde. 

Danmark spiller en vigtig rolle

Lykketoft flyttede dog også fokus tættere på hjem og kommenterede på Danmarks opgave i forhold til klimakrisen. Vi er kun 6 mio. danskere, men vores CO2- fodaftryk svarer til 100 mio. tanzanieres. Så selvom vi er et lille land, så spiller vi en vigtig rolle i en bæredygtig fremtid, fortalte Lykketoft. I Danmark har vi økonomien til at være et foregangsland, og samtidig har vi erfaringer med, at nye ambitiøse politiske mål om forandring giver rygstød til virksomheder, der kan skabe løsninger.

For på verdensplan står vi i en situation, hvor vi presserende har brug for mere ny, innovativ og grøn teknologi, og derfor opfordrede Lykketoft til at samle kræfterne fra universitet og erhvervsliv, og dermed sammen nå endnu længere. Danmark har et enestående potentiale til at blive førende inden for det grønne område, og derfor er det helt afgørende, at vi får bæredygtighed og klima ind i undervisningsplanerne både i skolen og på alle universiteternes fakulteter, "så vi kan gå fra ABC til PhD", som Lykketoft afsluttede med. 

SIMA og Casus Clima siger tak til de fremmødte og Mogens Lykketoft for en spændende aften. Sidst, men ikke mindst, vil vi også sige tak til I&E Studenterpuljen for finansiering, så dette event kunne blive stablet på benene.

Vil du med næste gang?
SIMA er en studenterforening, der arbejder for at skabe flere klimarelaterede initiativer for de studerende på CSS.
Find kommende events på SIMA's facebookside.