9. juli 2020

8 nye ideer til sundhedssektoren blomstrede i skyggen af covid-19

Innovation

Health innovators er for sjette gang løbet af stablen. Denne gang med 8 teams af engagerede, nysgerrige og idérige studerende, som gennem foråret 2020 har arbejdet med at udvikle idéer til ny sundhedsinnovation gennem workshops, rådgivning og erfaringsudveksling

Studenter team taler med mentor

Deltagerne har sat sig for at udvikle nye løsninger på sundhedsudfordringer, som de har mødt på deres studier, i deres hverdag og i sundhedssektoren. I alt deltog 8 teams med ideer til, hvordan ny teknologi, serviceløsninger og bæredygtighed kan bidrage til at skabe bedre sundhed inden for diabetes, usunde kostvaner, syreskader på tænderne, fejl i ECG-målinger og meget mere.

Teamet SafeClip kastede sig over at gøre restriktioner hos indlagte patienter synlige for pårørende og sundhedspersonale for at minimere fejlbehandlinger. Et andet team, Nutrivity, arbejdede på en ny service for kostrådgivning til tarmkræftpatienter for at forbedre deres sygdomsforløb.

Health Innovators giver de studerende ny viden og hjælper med, hvordan de går fra idé til realisering og udforsker potentialerne for at bygge en forretning om deres idéer med en række workshops, netværk og rådgivning.

Dedikerede studerende og nye muligheder i en pludselig opstået virtuel virkelighed

De 8 teams nåede dog kun at mødes til programmets først to workshops på DTU og KU inden covid-19 satte en brat stopper for det program, som oprindelig var planlagt. Mange teams havde lagt an til, at foråret skulle bruges på interviews med patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle, for at få input til validering af problemer og brugerbehov.

Grundet den nye situation med forsamlingsforbud og lukkede uddannelsesinstitutioner blev workshops, interviews, oplægsholdere og en stort opslået finale umuligt. Dertil oplevede de studerende, at sundhedssektoren over en bred kam måtte indstille dialogen om deres løsninger.    

Selvom interaktionen med sundhedsprofessionelle måtte sættes på stand-by og programmet blev anderledes end planlagt, lod årets Health innovators sig ikke slå ud.

Et af de vigtigste kendetegn i innovative processer er at kunne håndtere den uforudsigelighed, som opstår, når man arbejder med udviklingen af nye løsninger. Covid-19 satte en tyk streg under behovet for at være fleksibel og gribe nye muligheder; Hvis omstændighederne kræver, at man udsætter brugerindragelsen, så må man i stedet arbejde på andre elementer af sin idé.

Den udfordring tog de studerende i sandhed til sig. Med fleksibilitet, dedikation og godt humør kastede de sig ud i at arbejde videre med deres idéer. Fx ved at træne deres kompetencer i præsentationsteknik, skaffe samarbejder, finansiering og skære idéerne ind til benet.

Flere teams rejser mikrolegater til at arbejde videre med deres idéer

Der endte med at komme gode resultater ud af den nye situation. Blandt andet for teamet, INA innovation, som vil udvikle en ny tandbørste, der skal skabe bedre mundhygiejne og samtidig mindske plastikspild. De brugte situationen til at rejse et mikrolegat på 25.000 kr., som skal bruges til at udvikle deres første prototype.

Også teamet, Flutest Group, brugte de nyerhvervede online pitch-redskaber til at lave deres første video, som ligeledes gav dem et mikrolegat. Det vil de bruge til at bane vejen for nye samarbejdsmuligheder til at gå i laboratoriet og udvikle et diagnostisk værktøj til influenzavirus.

Flere teams fra årets program har desuden valgt at fortsætte direkte i et opfølgende inkubationsforløb i SUND Hub, en af KU’s tre UCPH Innovation Hubs for at tage deres idéer til næste trin.

Læs en længere version af artiklen på SUND Hubs hjemmeside.