19. maj 2020

Kære underviser – vi har et godt tilbud til dig!

Undervisere på KU kan gøre brug af UCPH Innovation Hubs tilbud om samarbejde om at integrere innovations-og entreprenørskabsaktiviteter i undervisningen.

Vores samfund har brug for studerende, der kan skabe, udvikle, samarbejde og bidrage til at løse de globale problemer. Mange kurser på Københavns Universitet understøtter dette ved at styrke de studerendes innovative og entreprenante kompetencer.

Samarbejd med UCPH Innovation Hubs i din undervisning

Københavns Universitets tre innovationshubs tilbyder flere former for samarbejde i undervisningen, fx med brug af case, pitchkonkurrencer, besøg eller workshops. Alle tilbud er gratis for dig som underviser. Og husk - I&E er relevant for alle undervisere og studerende - uanset fagområde!

Vi har nu samlet de forskellige tilbud fra UCPH Innovation Hubs til undervisningen i en oversigt, hvor du kan blive inspireret og se de mange muligheder for samarbejde.

Du finder det hele her