5. marts 2020

KU start-up åbner 375 m2 træningscenter i Søborg

ENTREPRENØRSKAB 

Det begyndte som et bachelorprojekt på KU og er nu et 375 kvadratmeters træningscenter i Søborg. Virksomheden Knoglestærk blev født ud af en vision om at bryde fordomme om træning og knogleskørhed - godt hjulpet på vej af lektor ved Idræt og Ernæring på KU Eva Wulff Helge og inkubatoren SCIENCE Innovation Hub.

Træning hos Knoglestærk
Billede: Træningen er i gang i Knoglestærks nye center

For fem år siden opdagede de to idrætsstuderende på Københavns Universitet Magnus Bendtsen og Simon Esrup, at de kunne øge livskvaliteten hos mennesker ramt af knogleskørhed gennem træning. Nu flytter deres virksomhed Knoglestærk, der tilbyder forskningsbaseret knogletræning og kurser til fagpersonale, ind i et 375 kvadratmetres spritnyt center.

Rejsen fra idé til virkelighed i mørtel og mursten begyndte hos Eva Wulff Helge ved Institut for idræt og ernæring (NEXS) på KU. Hun leder projektet ’Hårdt Og Kort’ (HOK), der undersøger gymnastiktrænings effekt på knogleskørhed (læs HOK abstract her). Det var nærliggende for de to Knoglestærk kompagnonger at skrive bachelor i projektet, da de har trænet gymnastik sammen, siden de var otte. Undervejs blev gnisten til at starte en virksomhed tændt.

”Det, der virkelig fangede os, var at læse, at der er så meget evidens på området, men der var ikke rigtig nogle, der beskæftigede sig med det,” fortæller Simon Esrup.

Ifølge ham er problemet, at mangel på forskning og viden om trænings effekt på knogleskørhed har skabt en berøringsangst blandt de sundhedsfaglige.

”Mange har holdt sig fra det, fordi ’uh vi skal også passe på, at folk ikke brækker noget’. Så ender det med sådan noget skånegymnastik uden egentlig effekt,” forklarer han.

Knoglestærk opdagede også, at ”pas-på-tilgangen” skabte en frygt for at bruge kroppen blandt dem, der lever med knogleskørhed – også selvom mange i virkeligheden kan leve helt normalt:

”De bliver lammet af angst, fordi alt de læser og hører er ’pas på!’”, siger Simon Esrup.

Fra hygge-projekt til virksomhed

Magnus Bendtsen og Simon Esrup ville hjælpe knogleskørhedspatienter med at komme af med angsten for at brække noget.

For os handlede det om at give patienten modet til at bruge sin krop, for det er det, den har bedst af,

Simon Esrup

Derfor googlede de ’Hvordan starter man virksomhed, hvis man ikke har nogle penge?’. Lokaleleje fra gang til gang viste sig at være en billig løsning, og de to kammerater fik fingre i et ret så beskedent kælderlokale under Gladsaxe svømmehal. Nogle gange var der blot tre til træning, og udstyret kunne højest svinge sig op på et par yogamåtter.

Knoglestærkstifterne Magnus og Simon smiler til kameraet
Billede: De to stiftere af Knoglestærk Simon Esrup (til venstre) og Magnus Bendtsen (til højre).

Knoglestærk var noget de ”nussede med” sagt med deres egne ord. Først da de blev en del af inkubatoren SCIENCE Innovation Hub, begyndte de to gymnastikdrenge, med vejledning fra Hubbens leder Dorthe Lynnerup, at tænke i målgrupper og virksomhedsplaner som forretningsmænd. Simons toværelses på Nordvest blev byttet ud med inkubatorens kontorer, og i stedet for at spørge google, var der et miljø af start-ups og eksperter at spørge til råds.

Det var hårdt arbejde at blive til en rigtig virksomhed, men ”det har hele tiden bare været et lille bitte skridt af gangen”, fortæller Simon Esrup.  

Med et ben i forskningsverdenen

Knoglestærk samarbejder stadig den dag i dag med deres gamle bachelorvejleder Eva Wulff Helge. Sammen giver de forskningen en virkelighedstest i Knoglestærks træningslokaler. Eva Wulff Helge har lavet et mindre pilotprojekt hos Knoglestærk, men målet er, at lave et i større skala, der undersøger effekten af knogletræning i en travl og uforudsigelig hverdag uden for laboratoriets trygge ramme og forskerens strenge kontrol.

”Pludselig bliver det ikke bare en påstand om, at måske kan den her viden have en effekt ude i samfundet,” siger Eva Wulff Helge om samarbejdet.

For Knoglestærk er det en stor fordel stadig at have et ben i forskningens verden. De mærker det især, når de holder kurser til fagpersonale om knogletræning. Her bliver krydsede arme løsnet, når publikum hører, at Knoglestærk samarbejder med KU, forklarer Simon Esrup og tilføjer:

”Det hjælper på vores validitet – det gør det virkelig.”

På de højere noter hjælper Knoglestærk med at udbrede og udbygge den nuværende viden om knogleskørhed og træning. Dog er det i den helt almindelige hverdag, at de oplever, den konkrete forskel de gør for mennesker.

”Nu havde jeg lige en til træning fra 10-10.30 i dag, som fortalte, at hun havde været i haven og lave havearbejde for første gang siden, hun fik diagnosen, fordi hun ikke havde turdet. Det gjorde hun nu efter at have trænet hos os i en måned,” fortæller Simon Esrup med et stort smil.

At kunne fjerne angsten og give modet til at bruge og styrke kroppen er ”virkelig givende”, afslutter han.