17. juni 2020

Kom til temaeftermiddag med fokus på de studerendes løsninger

I&E Undervisernetværk inviterer til temaeftermiddag 16. september med tre oplæg om, hvordan man bedst arbejder med de studerendes innovative løsninger i undervisningen. 

Når studerende arbejder med cases fra eksterne partnere i undervisningen, giver det en række overvejelser til kursusdesignet og til læringsforløbet omkring de studerendes løsninger. 

KU’s innovations & entreprenørskabs undervisernetværk inviterer til temaeftermiddag, hvor vi med tre oplæg sætter fokus på, hvordan man i undervisningen arbejder med feasibility, effekt og gennemførbarhed i de studerendes innovationer og interventioner.

Temaeftermiddagen består af 3 kort oplæg á 20 min og efterfølgende diskussion i plenum. Kom til denne inspirerende eftermiddag, hvor der selvfølgelig også er mulighed for at videndele og netværke på tværs af fagligheder. 

De tre oplæg

 • Test gennemførbarheden af de studerendes løsninger
  v. Lektor Jakob Demant, Sociologisk Institut og formand for I&E undervisernetværket.

Jakob Demant bruger en to-trins-model i sin undervisning, hvor studerende arbejder med gennemførbarhed og effekt af deres løsninger. Første trin er en analyse af effekten af de sociale interventioner holdt op imod evt. barrierer for gennemførsel af den udviklede teknologi. Trin to handler om at integrere pre-pilot og pilottest i undervisningen for at fastholde de studerendes orientering imod feasability af innovationen.

 • Samskabelse mellem studerende og eksterne partnere
  v. Simon Westergaard Lex, Tenure track adjunct, Institut for Antropologi.

Igennem participatory design arbejder Simon Westergaard Lex med effekt i forskellige faser af de studerendes lærings- og skabelsesproces. Hør blandt andet om, hvordan de studerendes arbejde fungerer som en løbende samskabelse, der synkront giver værdi for de involverede parter. På den måde får de involverede organisationer en bred viden om tilgang, data, indsigt og aktion. 

 • Udfordringerne ved det eksterne samarbejde
  v. Sarah Kirkegaard Verver, Studie- og karrierevejleder, Sociologisk Institut.

Samarbejdet med eksterne case-stillere stiller en række yderligere udfordringer i forhold til gennemførbarheden af de studerendes løsninger. De studerende skal opnå en stærk virksomheds- eller organisationsforståelse for at sikre, at løsningen kan implementeres i praksis. Omvendt skal de også udfordre case-stillers antagelser og etablerede strukturer, hvis løsningen med størst effekt kræver en ændring af eksisterende rammer for at kunne gennemføres

Efterfølgende diskussion

Som opsamling på de tre oplæg, diskuterer vi bl.a.: 

 • Hvilke typer løsninger forventer du af de studerende, hvor færdige og implementerbare skal de være, og hvordan sætter du fokus på løsningernes feasibility, effekt og gennemførbarhed?
 • Hvordan giver du feedback på de studerendes løsninger og er andre aktører involveret i at give feedback?
 • Hvordan bliver de studerendes løsninger vurderet til eksamen?


Tilmelding til temaeftermiddag

Det hele forgår den 16. september 2020, kl. 15.00 - 17.00.

Sted: ZOOM.

Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding via dette link.

OBS! Var du tilmeldt det aflyste arrangement i maj, skal tilmelde sig igen på ovenstående link.