9. marts 2020

UCPH Innovation Hubs slår rekord med 476 medlemmer i 2019

Ud over kontorplads og netværk oplever de studerende, at et medlemsskab giver dem troværdighed over for potentielle kunder og samarbejdspartnere.  

Er du studerende med en idé eller har du allerede gang i en startup, så tilbyder UCPH Innovation Hubs både kontorplads, sparring og et netværk med andre studenter-startups.

Og det tilbud har rekordmange studerende benyttet sig af i løbet af 2019. 181 startups med i alt 476 studerende har været medlem af en af de tre UCPH Innovation hubs i 2019, hvilket er en stigning på 30% fra 2018. De studerende er fordelt på over 60 studieretninger, og alle fakulteterne på KU er repræsenteret.

UCPH Innovation Hubs
I 2019 oplevede UCPH Innovation Hubs en stigning i antal af studerende, antallet af studieretninger og antal af tilmeldte ECTS-point, der blev taget i hubben. De studerende kan b.la. få ECTS-point ved at være i praktik i egen eller andres startup.
Fra en god idé til en rigtig virksomhed

At gå fra en god idé til at udvikle en virksomhed, forretningsplan og produkt kan virke som en uoverskuelig opgave. UCPH Innovation hubs hjælper de studerende med afklare og sparre på de udfordringer, som de fleste oplever, når de vil gøre deres idé til virkelighed. Det har været en stor støtte for KU-studerende Kevser, der fik sparring på sin idé i SUND Hub og nu har startup’en Mit Studium, der hjælper studerende med bedre trivsel på deres studie:

”Jeg har tit gået med en spirende idé, men har ikke været klar til at tage springet som iværksætter. Hubben hjalp mig med at gå fra tanke til handling. Vi startede med en mulig idé og endte med et håndgribeligt produkt med potentiale, ” fortæller Kevser.

Hubben er med til at gøre det sjovere at være en startup.”

Casper Groot, SCIENCE Hub

Samme hjælp har Casper Groot fået i SCIENCE Hub med sin startup Turis, der er en digital platform for engroshandel. Ud over sparring og hjælp til udvikling af sin startup, fremhæver Casper den energi, der opstår, når man deler kontor med andre studenterstartups:

”Hubben er vores faste base, hvor vi er en del af et aktivt startupmiljø, som hele tiden udvides med nye idéer og virksomheder. Viben i Hubben er med til at gøre det sjovere at være en startup og giver mulighed for sparring med dem, der er her på samme vilkår som os.”

Praktik i egen startup

Flere og flere studerende vælger også at bruge deres ECTS-point i en af de tre innovationhubs. Det er nemlig muligt at tage et projektorienteret forløb, i daglig tale praktik, i sin egen virksomhed, På den måde kan de studerende dedikere sig til fuld tid til deres startup  i en af de tre hubs.

Martin Winther-Zarp
Martin Winther-Zarp.

Martin Winther-Zarp har taget et projektorienteret forløb med ECTS i sin egen startup ’Zarp Entertainment', der udvikler impro-teater til etablerede virksomheder. For ham har både muligheden for at få ECTS-point og for at få vejledning fra Human & Legal Innovation været en kæmpe hjælp:

"Jeg har oplevet, hvordan koblingen mellem det akademiske indhold og forretningsvejledning i innovationshubben har givet mig en metodisk tilgang, så jeg har undgået nogle af de udfordringer, som andre iværksættere møder,” fortæller han.

I 2019 var 52 studerende i projektorienteret forløb, én skrev speciale og tre skrev bachelorprojekter i en af de tre UCPH Innovation Hubs. I alt var der tilmeldt for 725 ECTS-point.

Skaber troværdighed over for kunder

Siden 2017 har mere end 400 startups haft deres gang i en af de tre innovationshubs, og flere har udviklet sig fra studenterstartups til virksomheder ude i erhvervslivet. Derfor begynder flere og flere at kende navnet UCPH Innovation Hub.

Det skaber en troværdighed, når vi siger til vores kunder og samarbejdspartnere, at vi er placeret på UCPH Innovation Hubs

Simon, medskifter af SyncSense

Simon fra startupen SyncSense, der bruger VR-teknologi til at forbedre livskvaliteten hos b. la. ældre på hospitalerne, fortæller, hvordan UCPH Innovation Hub vækker genklang ude i sundhedssektoren:

”Vi oplever, hvordan det skaber en troværdighed, når vi siger til vores kunder og samarbejdspartnere, at vi er placeret på UCPH Innovation Hubs”.

Simon læser Sundhed og Information og har været en del af SUND Hub i 4 år. Han har blandt andet fået ECTS-point for at være praktik i egen startup og skrevet speciale om SyncSense. Der findes nemlig mange forskellige muligheder for at integrere innovation og entreprenørskab i sin uddannelse. 

Se en oversigt over alle mulighederne for at arbejde med innovation og entreprenørskab som studerende på Københavns Universitet.