9. februar 2021

KU studerende skaber forandringer med støtte fra I&E Studenterpuljen

Med støtte fra Københavns Universitets I&E Studenterpulje skaber studerende grobund for reelle forandringer. Læs mere om initiativet, som Studenterrådets 'Organizeruddannelse' står bag. 

I efteråret 2020 skød Studenterrådet gang i vores organizeruddannelse, som Københavns Universitets I&E Studenterpulje har støttet. Vores formål var på én gang både simpelt og komplekst – vi ville kickstarte al den skaberkraft, der ligger gemt blandt de studerende og igennem fællesskab og samtale få den til at blomstre i konkrete initiativer.

Igennem en faglig introduktion til konceptet community organizing ville vi give kursusdeltagerne redskaberne til at kunne skabe forandring igennem lokale handlingsfællesskaber. Først ved at identificere problemer og løsninger og dernæst handle på det. God organizing handler om at sætte individuelle ressourcer kreativt i spil for kollektivt at kunne gøre en forskel. Og med en bred palette af faglige baggrunde på vores hold var der rig mulighed for at gøre netop det.

Organizeruddannelsen var et samarbejde mellem os i Studenterrådet ved Københavns Universitet og Ingerfair – en konsulentvirksomhed, der hjælper foreninger og organisationer som vores med at skabe frivilligmiljøer og civilsamfund, der gør en forskel. Vi stod for rammerne, mens chefkonsulent Julia Hunt var underviser. Derudover etablerede vi et samarbejde med UCPH Innovation Hubs, hvor vi opdagede, at deres arbejde med entreprenante studerende ikke lå langt fra vores arbejde med studerende, som brænder for at gøre en forskel på deres universitet. UCPH Innovation Hubs bistod undervejs med tilbud om vejledning af de studerende.

Corona udfordrer skaberkraften

Vores vurdering er, at uddannelsen ville have været en succes, hvis ikke det var fordi, vi stødte på den samme mur, som de fleste andre har gjort i 2020: Coronapandemien. Det begrænsede initiativgruppernes mulighed for at mødes med hinanden – og for at mødes med deres medstuderende. Men selvom mange af initiativerne af den grund ikke er blevet til noget endnu, har kursusdeltagerne fået viden og værktøjer, som ruster dem til i fremtiden også at gribe udfordringer innovativt an.

Igennem video, sociale medier og invitationer til nøglepersoner og -organisationer prøvede vi at udbrede kendskabet til vores kommende uddannelse, og da vi ramte tilmeldingsfristen d. 25. september, var der tilmeldt 25 deltagere.

Til den første kursusgang den 29. september havde deltagerne forberedt sig hjemmefra ved at se to små videoer om organisering, som kursuslederen Julia Hunt havde lavet. Her beskriver hun organizing som en metode, der involverer flere trin fra problem til idé til handling til resultat: ”Grundessensen er, at man skal have de ressourcer, man skal bruge, til at skabe den magt, man har brug for, for at skabe den forandring, man ønsker.”

Det kræver kreativitet og samarbejde, og det forudsætter klare mål og fælles strategier. Julias videoer blev lagt op på hjemmesiden, hvor vi også beskrev lidt om kurset, og hvor vi også lagde vores egen præsentationsvideo af kurset. Derudover udarbejdede Julia flere videoer om metoden og tilgangen, som deltagerne løbende kunne se og gense. Dette blev gjort i et forsøg på at tilpasse kurset coronapandemiens begrænsninger og fortsat sikre deltagerne et godt læringsudbytte.

Mange forskelligartede initiativer blev formet

I løbet af workshoppen blev der formet initiativer omkring forskellige emner: Alt fra trivsel til solidaritet med thailandske studerende og fra pensumkritik til protest mod universitetets fortætningsplaner. De studerende blev undervist i potentialer, den gode fortælling og fik gjort deres projekter konkrete og realisérbare. Allerede her var vi meget opmærksomme på den stigende smitte, så deltagere, der ikke ville mødes fysisk, deltog i en komprimeret udgave af første kursusgang over Zoom dagen efter.

Den 19. oktober mødtes kursusdeltagerne igen til endnu en kursusgang med Julia Hunt. Til denne gang havde deltagerne skulle identificere deres folk, deres problemer, og hvorfor de ikke er blevet løst. Det skulle gøres gennem kaffesamtaler med andre studerende, fordi innovation bedst sker i dialog mellem mennesker. Det var en klar udfordring, at kursusdeltagernes normale undervisning var digital, så kontakten til deres medstuderende var væsentligt mindre end normalt. Samtaler, der før kunne tages i frokostpausen, blev kunstige over telefonen, fortalte flere af de deltagende studerende.

Potentiale til fortsættelse af arbejdet i 2021

Den 4. november mødtes deltagerne igen med deres grupper digitalt til sparring og ekstra rådgivning hos Julia Hunt. Her skulle kreative kampagner være i støbeskeen, men smittestigningen forhindrede deltagerne i at mødes. De konkrete udfordringer, som studerende normalt står over for, blev sat i baggrunden, mens coronapandemiens konsekvenser for studielivet tog dagsordenen.

Desværre måtte vi i slutningen af november meddele kursusdeltagerne, at ferniseringen, der skulle afholdes den 2. december, blev rykket som minimum til marts/april pga. stigende smittetryk og nye restriktioner. Imidlertid er kursusdeltagerne stadig positive omkring at genoptage de lokale initiativer, når studielivet vender tilbage til normalen.

Det lærte vi

Kurset har lært os, at det er svært at få de studerendes skaberkraft til at blomstre gennem online samvær. Organizing er i sin grundessens bottom-up og handler om at lytte og om at pulje fællesskabets ressourcer, viden og kompetencer, så vi kan skabe de forandringer i samfundet, som vi ønsker.

Nye sociale fællesskaber skabes bedst gennem fysisk samvær, og de enkeltes skaberkraft kan først omdannes til fælles innovative projekter, når man kan afprøve dem i den virkelige fysiske verden. Ikke desto mindre er vi optimistiske om kursets udbytte blandt deltagerne. Vi er overbeviste om, at de tager en masse læring med sig, og vi glæder os til at samle de enkelte gruppers initiativer op i marts/april og sikre, at de kommer godt videre.

I Studenterrådet har vi lært, at der fortsat er masser af potentiale og skaberkraft blandt de studerende, og at de har brug for tid, opmærksomhed og lidt penge til at føre disse ud i livet. Vi har fået øjnene op for, at et samarbejde mellem Studenterrådet og UCPH Innovation Hubs indeholder masser af potentiale, og vi håber på at kunne fortsætte dette om andre relevante projekter.