4. maj 2021

Kursus for undervisere: Optimer dine studerendes innovations- og iværksætterkompetencer

​Værdiskabelse, innovation og entreprenørskab er komplekse begreber, som mødes af mange forskellige holdninger på tværs af personer, fag, institutioner og det politiske landskab. På kurset kommer du til at arbejde med innovation og iværksætterindhold i forhold til din egen undervisningspraksis, at diskutere forskningsbaserede definitioner og argumenter for innovations- og entreprenørskabsundervisning. 

Og så er der en god mulighed for at deltage i et kollegialt netværk og diskutere tæt på praksis inden for innovation og entreprenørskab i undervisningen.

studerende

Hvem kan deltage?

Kurset er for videnskabelige medarbejdere fra KU og SDU (undervisere, studieledere og uddannelsesansvarlige) med lidt eller nogen erfaring inden for I&E undervisning. Kurset er for dig, der gerne vil have (mere) indblik i:

  • Innovation og entreprenørskab i undervisningen
  • Hvordan du som underviser kan indarbejde entreprenøriel tænkning i din undervisning 
  •  Hvordan du kan udvikle din underviserrolle i praksisnære undervisningsforløb 

Du kan deltage i kurset, selvom du aktuelt ikke underviser i innovations- og entreprenørskabsmetoder. Og du er meget velkommen til at tage en kollega med og gøre kollegaer opmærksomme på muligheden for at deltage i kurset. 

Sted

Kurset afholdes på dansk og er online med fleksibel tilrettelæggelse.

Varighed

Kurset kører fra den 16. august til medio oktober.

Tilmelding:

Det koster ikke noget at deltage på kurset. Læs mere om kurset og tilmeld dig inden den 7. juni 2021 i SDUs kursuskatalog her.