17. marts 2021

Leder af SCIENCE Innovation Hub giver stafetten videre

Dorthe Lynnerup & Frederik Nygaard

Efter en lang karriere i private og offentlige organisationer går Dorthe Lynnerup på pension ved udgangen af marts. Hun giver nu stafetten videre til forretningsudvikler Frederik Nygaard, der konstitueres som daglig leder per 1. april.

Dorthe har siden 2017 stået i spidsen for teamet bag den succesfulde udvikling af SCIENCE Innovation Hub. Hun giver nu stafetten videre til forretningsudvikler Frederik Nygaard, der konstitueres som daglig leder per 1. april. Samtidig slås en ekstra forretni​ngsudviklerstilling op for at sikre kontinuiteten i Hub'ens aktiviteter.

Da Dorthe Lynnerup i 2017 takkede ja til stillingen som leder af SCIENCE Innovation Hub, den ene af KUs tre hubs, var det med ambitionen om at gentænke og styrke fakultetets arbejde med værdiskabelse inden for studenterrettet innovation og iværksætteri (I&E). En opgave der både involverer tæt samarbejde med institutter, studieledere og undervisere og på tværs af fakultets- og fællesadministrationen på KU. Og det arbejde er lykkedes over forventning på få år.

"Jeg føler en stor stolthed over de mange resultater, som de studerende har skabt – det er en gave til dem selv, uddannelserne og samfundet. Og det er selvfølgelig kontakten med de studerende og at arbejde med at motivere dem, som jeg kommer til at savne allermest. At hjælpe dem til at klare sig godt, give dem trædesten til deres vej ind i fremtiden. At se de studerende opdage, hvordan deres uddannelse kan bringe værdi og blive en del af deres fremtid, det er så berigende," smiler Dorthe og fortæller videre:

"Det er det bedste af det hele. Og derfor er det så meningsfuldt det vi laver i Hub'en. Vi er ikke bare en service for en elite af 235 innovative studerende. Vi rækker meget længere ud og bidrager til at inspirere 3000+ gennem oplæg på kurser og workshops."

Rekordår for SCIENCE Innovation Hub
I 2020 blev rekordmange studerende klædt på med I&E-kompetencer i SCIENCE Innovation Hub, ligesom et stort antal af de igangværende og tidligere studenter-startups i Hub'en er med til at skabe værdi og impact i det omkringliggende samfund. Alt dette takket være Dorthes vedholdenhed og insisteren på at synliggøre potentialer og fokusere på ambitiøse mål og nøgletal. 235 studerende iværksættere fordelt på 136 startup teams gjorde brug af Hub'ens services, og hele 39 studerende var gennem ECTS-givende forløb.

Det er en stærk organisation, Dorthe efterlader, med klare koncepter og værdiskabende I&E-tilbud på hylderne. Understøttelsen af studieprojekter har været et særligt fokusområde, og samtlige uddannelser på bachelor- og kandidatniveau på SCIENCE tilbyder nu studerende at skrive projekt i egen idé eller virksomhed.

Ny konstitueret leder er allerede i fuld sving
Som konstitueret daglig leder skal Frederik Nygaard være med til at fortsætte aktiviteterne på samme høje niveau og til at indfri den stigende interesse i I&E fra studerende og undervisere sammen med kollegaerne Alice Redder, Lisa Svane Baltzer Parsberg, Winnie Lund Klitgaard og en nyansat forretningsudvikler. Han skal desuden bidrage til processen omkring etablering af et nyt fælles innovationscenter på KU. Frederik er uddannet forretningsudvikler fra AU og har en baggrund som iværksætter og forretningsudvikler på DTU, hvor han har hjulpet forskere og studerende med kommercialisering.

Åben online reception
Vi sender Dorthe festligt afsted på pension med en online reception d. 25. marts kl. 14.30-15.30. Deltagelse kræver ingen tilmelding. Ønsker du at holde en kort tale ved receptionen, beder vi dig sende besked til Lisa på: Lsbp@science.ku.dk 

Alle er meget velkommen til at skrive en lille hilsen til Dorthe på denne Padlet: https://ucph.padlet.org/lisaparsberg/nt9ctm2e95z5xikt  

Link til afskedsreceptionen her: https://ucph-ku.zoom.us/j/68639205161?pwd=RWNRUEhtRm9kSEtheGFQakx3K0kvZz09

Pære med tal om resultater fra 2020