11. marts 2021

Mangler du en case til din undervisning?

Københavns Kommune ser studerende som en vigtig ressource, og ved at der ofte opstår nye, spændende tiltag på byens mange uddannelsesinstitutioner. Københavns Kommune håber at kunne få gavn af svarene fra de studerendes arbejde med problemstillingerne, der forhåbentligt både kan bringe nye løsninger på banen og udfordre de måder, kommunen arbejder på.

Projektkataloget er bygget op om en række temaer, såsom bæredygtighed, børn og unge eller digitalisering. Først i kataloget findes et overblik over hvilke temaer, der er relevante for de enkelte problemstillinger. Hver problemstilling har en fagrelevant kontaktperson tilknyttet, som du kan kontakte direkte, hvis du finder en problemstilling, du vil arbejde med i din undervisning eller på anden måde formidle til dine studerende.

Københavns Kommune har opstillet problemstillingerne med det formål, at bud på løsninger rent faktisk kan omsættes til virkelighed. Kataloget giver studerende en mulighed for at få lov at arbejde med virkelige problemstillinger og potentielt komme til at gøre en forskel for københavnerne.

Du finder projektkataloget her

Det er første gang at Københavns Kommune udsender et sådant katalog. Kommunen håber på at kunne udbygge og videreudvikle konceptet i kommende semestre.