Seminar: Bedømmelse og eksamen 24/11 – Københavns Universitet

IE > Nyheder > Seminar: Bedømmelse og...

07. november 2014

Seminar: Bedømmelse og eksamen 24/11

Innovation og entreprenørskab (I&E) indføres på universiteterne for at uddanne nytænkende, værdiskabende og handlekraftige kandidater, men også for at udbrede kreative og stærke måder at understøtte de studerendes læring i fagene generelt.

Der er mange variationer af, hvordan I&E integreres i undervisningen. Det er dog gennemgående, at undervisning med I&E sætter fokus på de studerendes evne til at omsætte muligheder til bæredygtige nye initiativer. Dette fokus skal også afspejles i eksamen.

Eksamen og bedømmelse på universitetet er under forandring. Der er i stigende grad fokus på, at bedømmelse må indgå som en integreret del af læreprocessen. Eksamen skal virke for læring og ikke blot være bedømmelse af læring.

Det seneste år har der været både fagligt og politisk fokus på at udvikle eksamensformer tilpasset innovations- og entreprenørskabsundervisning, og der er fortsat behov for at styrke udviklingen gennem nye eksperimenter og videndeling på tværs af universiteterne.

Københavns universitet og UNIEN inviterer derfor til dette nationale seminar med det formål at inspirere og stimulere til debat og videndeling med udgangspunkt i aktuelle erfaringer og forskning.

Seminariet afholdes mandag den 24. November i det Informationsvidenskabelige Akademis (IVA) Festsal, Københavns Universitet, Birketinget 6, 2300 København. Seminariet er gratis. Klik på linksene for at finde to videoer der gennemgår ruten fra henholdsvis DR Byens Metro station og 5A bussen til IVA.

For yderligere oplysninger om seminaret kontakt venligst Agnete Lunddahl eller Claus Bøttcher Jørgensen.

Tilmelding senest mandag den 17. november

Nedenfor præsenteres programmet for seminariet.

Mandag d. 24 November 2014

10:45-11:00 Registrering og kaffe
11:00-11:15

’Hvis faglighed, kreativitet og handlekraft er målet...’ Introduktion til dagens tema

Claus Bøttcher Jørgensen og Merete Carlson

 

11:15-11:30 

Hvad er rammen? - I&E-eksaminer indenfor bekendtgørelsernes rammer

Lektor på Institut for Naturfagenes Didaktik, KU Camilla Rump

11:30-12:30

Hvorfor og hvordan - Korte indlæg fra praksis

 • Gymnasieleverne går allerede til eksamen i innovation!

    Centerleder for TEACH, KUA Maja Bødtcher-Hansen

 • Lighting the Fire within through reflection – erfaringer fra kurset ”Shaping entrepreneurial thinking”

    Professor på Institut for Marketing og Organisation, AU

 Helle Neergaard

 • Erfaringer fra eksamination på sommerskolen ”Digital Services in healthcare”
 • Postdoc på Datalogisk Institut, KU Troels Mønsted
 • Tema annonceres senere
    Centerleder på Center for Socialt Entreprenørskab, RUC Linda Lundgaard Andersen
12:30-12:45 Kort præsentation af eftermiddagens parallelle aktivitetsspor
12:45-13:30 Frokost
13:30-15:00

Tre parallelle aktivitetsspor

 • Workshop 1: Hvordan understøtter vi sammenhængen mellem læringsmål og prøveformer?

 • Specialkonsulent, Ph.d., RUC Signe Skov

 • Workshop 2: Bedømmelse i entreprenørskab og innovation
  Lektor på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, AU Sarah Robinson & Professor Helle Neergaard

 • Diskussionsgruppe: Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? – erfaringer fra projektorienteret undervisning
  ved Lektor på Etnologi, KU Mark Vacher & Lektor på Antropologi, KU Simon Lex

15:00-15:15 Pause med forberedelse af spørgsmål til  paneldebat
15:15-16:00

Paneldebat

Paneldebat mellem Centerleder SDU Torben Bager, Prodekan AU Marianne Ping Huang, Lektor AAU Michael Paulsen, Lektor KU Lars Kayser, moderator Merete Carlson

16:00-17:00 Networking og øl