Det myldrer frem med studenterdrevne innovations- og entreprenørskabsaktivitet på KU – Københavns Universitet

IE > Nyheder > Det myldrer frem med s...

23. marts 2018

Det myldrer frem med studenterdrevne innovations- og entreprenørskabsaktivitet på KU

Samarbejde med og understøttelse af studenterdrevne aktiviteter og studenterorganisationer vægtes højt inden for innovations og entreprenørskabsindsatsen på KU. Universitetet har derfor afsat midler til at understøtte aktiviteter, hvor der er fokus på, hvordan studerende kan bruges deres faglighed i praksis.

Seneste ansøgningsrunde er netop afsluttet, og interessen for at søge midlerne er stigende. Flere og flere studenterorganisationer har fået øjnene op for puljen og er ved at igangsætte spændende aktiviteter på alle KU’s campusområder. Ved sidste ansøgningsrunde i september 2017 var der seks studenterdrevne aktiviteter, der fik del af midlerne. Ved den netop afsluttende ansøgningsrunde har 16 studenterdrevne aktiviteter fået del af midlerne. Fælles for dem alle er, at de sætter fokus på innovation og entreprenørskab på KU.

Nogle af de velfortjente modtagere er KUAK, der afholder case-aftener, hvor studerende skal bruge den viden, de har fået på studiet til at tænke nyt og innovativt i forhold til at løse en case. Digi Talks, der gennem en række lunchtalks arbejder på at gøre studerende klogere på digitalisering. Ceotus, der gennem en række faglige workshops vil gøre det nemmere for studerende med bio-videnskabelig interesse at danne netværk.

Næste ansøgningsrunde er den 1. september 2018, og vil blive annonceret her på siden.