En undervisers perspektiv på projektorienterede forløb – Københavns Universitet

IE > Nyheder > En undervisers perspek...

22. maj 2017

En undervisers perspektiv på projektorienterede forløb

Frank Sejersen er lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS). I interviewet herunder spørger vi Frank Sejersen, hvorfor det er nyttigt, at de studerende deltager i projektorienterede forløb set fra underviserens perspektiv. Giver det overhovedet værdi i undervisningen, at studerende i løbet af studiet har kontakt til virksomheder – og i givet fald hvordan?

Af Michala Brechling, leder af KU PLUS på Søndre Campus

Hvorfor synes du som underviser, at virksomheder skal på uddannelserne?

Jeg er meget fascineret af at se, hvordan mine studerende folder deres faglighed ud på måder, som overrasker selv dem. De studerendes faglige bidrag og deres evne til at ikke kun at løse problemer, men også at problematisere problemet og finde nye indgange, skaber et unikt refleksionsrum, som virksomhederne drager stor nytte af. Der opstår et kraftfelt i samarbejdet, og som underviser er det sjovt og fagligt inspirerende.

Hvorfor bør studerende følge et projektorienteret forløb?

Mange studerende har problemer med at se deres faglighed anvendt i praksis. De aner ikke, hvilke enorme kræfter de bærer rundt på. Derfor er projektorienterede forløb øjneåbnere for de studerende, og det giver ny energi og fagligt input til andre opgaver og specialet.

Hvordan sikres det akademiske niveau under et projektorienteret forløb?

På uddannelsen i Tværkulturelle studier undervises der i organisationsteori, og flere opgaver i uddannelsen kræver, at de studerende tænker eksterne aktører ind i deres akademiske arbejde. Det er en misforståelse, hvis man tror, at projektorienteret forløb kun handler om at arbejde i en virksomhed (så ville det jo svare til praktik i en professionsuddannelse).

Vi forventer analytisk refleksion over arbejdsprocessen og virksomheden samt en faglig problemstilling, som undersøges. Dertil er der selvfølgelig vejledning som til alle andre opgaver på uddannelsen. Det er vigtigt at vejlederen sikrer, at den studerendes aftale med virksomheden har det nødvendige akademiske indhold.

Hvilke gode råd har du til andre undervisere, som gerne vil koble virksomheder på deres uddannelser?

Det er meget frugtbart at etablere et længerevarende samarbejde med virksomheder, så man kommer til at kende hinanden. Det giver ligeledes mulighed for andre former for undervisnings- og forskningsaktiviteter (fx fælles ansøgninger).

Hvad er de største udfordringer set fra en undervisers perspektiv?

Virksomheder, universiteter og studerende arbejder med forskellige tidsligheder. Det betyder, at de studerende skal vælge kurser mv., længe før at virksomheden kan se et behov for samarbejde. Studiefremdriftsreformen har ligeledes spændt ben for samarbejde med virksomheder, og det mærker vi på en lang række områder.