Inspirationskatalog - Undervis i Innovation – Københavns Universitet

IE > Nyheder > Inspirationskatalog - ...

15. december 2014

Inspirationskatalog - Undervis i Innovation

EVA's katalog samler op på gode erfaringer og viden om, hvordan man som underviser kan integrere innovation i sin undervisning.

Kataloget bygger bl.a. på erfaringerne fra i alt 20 undervisningsforløb i innovation på tværs af de videregående uddannelser. Du kan blandt læse om kursustilrettelæggelse og få gode råd og læse nogle af erfaringerne fra tilrettelæggelsen af kandidatuddannelsen Tværkulturel Innovation på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier.