Fra grøn sommerskole til startup-eventyr – Københavns Universitet

IE > Nyheder > Fra grøn sommerskole t...

06. september 2016

Fra grøn sommerskole til startup-eventyr

Af Lisa Svane Baltzer Parsberg, kommunikationsmedarbejder, UCPH Innovation Hub

Bioteknologistuderende Albert Fuglsang-Madsen har brugt en del af sin sommer i Zürich og Bologna, hvor han sammen med 30 studerende fra andre europæiske universiteter har deltaget i Journey - en sommerskole med fokus på klimaforandringer og entreprenørskab.

Bag sommerskolen står Climate-KIC-netværket, der arbejder for at skabe sammenhæng mellem private, offentlige og akademiske initiativer på klimaområdet. Målet er at opnå løsninger på miljømæssige udfordringer gennem samarbejde på tværs – mens grønne startups hjælpes i gang.

”Det har virkelig været interessant for mig at teste af, hvordan min faglighed kan hænge sammen med entreprenørskab. Gennem Journey fik jeg ny viden om både klimaforandringsproblematikker og forretningsmodeller,” fortæller Albert Fuglsang-Madsen og uddyber:

”Jeg mødte samtidig et bredt spektrum af studerende med forskellige baggrunde og fra forskellige faglige discipliner. Og det var fedt at se, hvordan mit fag, bioteknologi, kan bruges i et tværfagligt miljø.”

Ved at deltage i Journey har Albert blandet andet sikret sig internationale kontakter, ny viden om klimaforandringer og entreprenørskab, pitch-træning, mulighed for at afprøve sit felt i en tværfaglig sammenhæng, vandreture i de schweiziske Alper, fællesskab med studerende fra hele Europa, brugbare redskaber til håndtering af finanser og forretningsudvikling – og ikke mindst en spirende startup virksomhed.

Vil forvandle tøjpjalter til levende dyrefoder

Som deltager i Journey bliver man del af en gruppe, der sammen skal finde en grøn forretningsidé og udvikle den i fællesskab gennem tre intensive uger. Undervejs i forløbet møder grupperne professionelle coaches, klimaeksperter og iværksættere, der alle hjælper grupperne videre og giver deres input til de grønne ideer.

Albert Fuglsang-Madsen fandt hurtigt sammen med to andre studerende – en fra Holland og en fra Estland. Deres idé går i korte træk ud på at forvandle ubrugelige tekstilrester og udslidt tøj til foder for møllarver, der derefter kan blive til henholdsvis levende foder til fx kyllingefarme eller frysetørrede til brug i proteinbarer, dyrefoder og lignende. Tøj- og tekstilbranchen har et massivt ressourcespild årligt, og det er Albert og hans gruppes forhåbning, at de kan være med at til udnytte de ressourcer i form af gammelt stof bedre, der ellers vil blive brændt eller på anden vis destrueret.

”Mange undersøgelser peger på, at dyrehold som for eksempel kyllingefarme vil få en højere grad af dyrevelfærd, hvis kyllingerne fodres med levende larver, så de bliver motiveret til at søge efter føden og udøve deres naturlige tendens til at skrabe efter larver. Så vi kan altså på sigt både anvende nogle ressourcer mere optimalt og give nogle dyr bedre levevilkår,” lyder det begejstret fra ham.

Gruppen er nu i gang med at overveje, om de vil gå videre med deres idé, og de har allerede talt med de første interesserede investorer.

”Vi skal igennem en proces, hvor vi nøje gennemgår hele ideen og alle aspekter af forretningen, så vi kan vurdere, om vi virkelig vil kaste os ud i projektet. Om det kan realiseres,” forklarer Albert.

Climate-KIC Journey-programmet består af flere sommerskoler fordelt over hele Europa. Den Albert deltog i, fandt sted i Zürich i de første to uger, hvorefter de mødtes med en af de andre Journeys i Bologna. Her skulle de konkurrere med hinanden ved en pitch-konkurrence, og de grønne ideer blev vurderet af både juryer og publikum. Alberts hold og deres idé om at forvandle tøjrester til proteiner vandt hele to af konkurrencer; Publikumsprisen og pitch-konkurrencen.

”Vi fik virkelig konstruktiv feedback fra fire eller fem hold eksperter fra hele verden, der blev fløjet ind for at hjælpe os. De guidede os og hjalp os til at se flere sider af forretningsideen. Det var super fedt, at Climate-KIC kunne trække på det her enorme netværk af mennesker, der kunne bruge deres erfaringer og hjælpe os videre med vores ideer. Vi havde også coaches undervejs, der hjalp os på vej.”

Da gruppen er international, foregår deres møder indtil videre over Skype. Hvis de beslutter sig for at gå videre med ideen om at omdanne tøjrester til levende dyrefoder, er første skridt at deltage i verdens største cleantech-konkurrence, Climate Launchpad, der ligesom Journey er en del af Climate-KIC’s aktiviteter.

Som studerende er der virkeligt mange muligheder – hvis man bare lige gider søge dem

Da Albert Fuglsang-Madsen kom ind på KU, forberedte han sig på, at det ville blive nogle år uden særligt mange udlandsrejser. Men han fortæller, at han faktisk har rejst langt mere i sine første studieår end tidligere.

”Min erfaring er, at der for studerende på Københavns Universitet er virkeligt mange muligheder for at rejse og deltage i sådanne konferencer og sommerskoler som Journey, hvis man bare lige gider søge det,” siger Albert og afslutter:

”Det var super fedt at lære en masse passionerede og engagerede mennesker med interesse for klima og entreprenørskab at kende – mennesker der i bund og grund alle sammen drømmer om at ændre verden. Derudover fik jeg en masse ny viden om klima, Carbon Footprint, forretningsmodeller, finansredskaber og ikke mindst adgang til et stort netværk, hvis jeg ønsker at fortsætte med det.”