Hvordan en drømmende overspringshandling blev til tidsskriftet mosaikk – Københavns Universitet

IE > Nyheder > Hvordan en drømmende o...

08. januar 2018

Hvordan en drømmende overspringshandling blev til tidsskriftet mosaikk

Artiklen er skrevet af Jens Haag, redaktør på mosaikk.


Tidsskriftet mosaikk opstod – som mange andre ting – mest af alt ved et heldigt tilfælde, efterfulgt af en række tilsvarende heldige tilfælde. Og en fokuseret indsats, selv sagt.

To studerende sad for næsten fire år siden midt i eksamensperioden, trætte og med en uafvigelig trang til at overspringshandle, da idéen om et humaniora-tværfagligt, grafisk smukt magasin med en stærk frivilligkultur pludselig tager rod i deres samtale. Måske ikke med de helt eksakte ord, måske mere vage og mindre håndfaste. Men med et ønske om at lade studerende fra mange forskellige kulturstudier lære af hinanden og sig selv, og have et sted, hvor deres kreative produktioner kunne eksistere til andres gavn.

Uanset om ideen var helt bundfældet endnu, søgte de i hvert fald pengene til et sådan blad. De regnede ikke med at få de penge, de ansøgte, det hele var i sin essens en lang, drømmende overspringshandling.

Der er noget helt særligt over at se tankespind og drømmende overspringshandlinger manifestere sig som ægte, fysiske ting, der findes i den virkelige verden. Og at se dem rodfæste sig og blive til traditioner, der fortsætter med at gøre en forskel.
mosaikk udkommer i et beskedent oplag på 100 eksemplarer (foruden i sit digitale format), men de er alle sammen fyldt med de studerendes egne tekster og produktioner. Til at starte med var mosaikk mest kendt af en lille kreds, der medvirkede til produktionen af bladet, men efterhånden som tiden er gået, er nye ildsjæle blevet hevet ind i virvaret, og selvom tidsskriftet formelt set er et tværfagligt tidsskrift for Musikvidenskab, Kunsthistorie, Litteraturvidenskab og Teater- og Performancestudier på KUA, så er adskillige andre discipliner efterhånden blevet repræsenteret i det kvadratiske blad. Den originale vision er faktisk lykkedes.

På releasedagen for den sjette udgave af magasinet (med temaet ”Illusioner”) er fremmødet da også både studerende og undervisere, tidligere bidragydere, en frivillig magiker og en bar, ligeledes befolket af frivillige ildsjæle.

Der er en særlig stemning over denne aften, en lettethed over at de dusinvise af bidrag magasinet har modtaget, er blevet bearbejdet, redigeret, omskrevet og layoutet. Folk skåler, bidragydere læser op, og tidligere chefredaktører deler gamle historier om barberblads-deadlines og prisen på ordentlig papir.

Der er ikke nogen, der bilder sig ind, at vi laver et verdensomvæltende blad, eller at vi skal have tusinder af udgivne og solgte eksemplarer. Der kan også være en værdi i at producere noget småt. At give en skribent sin første platform, der leverer seriøs kritik, som tager hendes tekst alvorligt. At give en digter et sted at læse op. At give en kunstner glæden af at se sit værk på ordentligt papir.

Tidsskriftet mosaikk er alle de ting. Og derudover er det tankespind, forestillinger og overspringshandlinger, der blev gjort virkelige.

Og det er noget helt særligt.

Udgivelsen af mosaikk var støttet af Københavns Universitets pulje til studenterdrevne innovations- og entreprenørskabsaktiviteter.