Innovation ind i undervisningen - praksis, teamsamarbejde og progression – Københavns Universitet

IE > Nyheder > Innovation ind i under...

06. september 2016

Innovation ind i undervisningen - praksis, teamsamarbejde og progression

På KU er der mulighed for at få hjælp til at facilitere udvikling af innovation i kurser og uddannelser for både individuelle eller grupper af undervisere. Nedenstående eksempel med en workshopserie på Institut for Fødevarevidenskab (FOOD) er et godt eksempel på, hvordan det lader sig gøre. Er du interesseret i lignende forløb er du velkommen til at tage kontakt.

Workshopserie konkretiserer og videreudvikler innovation i kursusbeskrivelserne

I sommeren 2016 gennemførte KU’s innovationskonsulenter Rikke Okholm og Nina Riis en serie af workshops med undervisere fra FOOD som opfølgning på en underviserdag på instituttet året før. Efter underviserdagen var innovation blevet tilføjet eller justeret i flere udvalgte kursusbeskrivelser (ca. 10 stk.), og nu ønskede FOOD en række workshops, som kunne understøtte den praktiske implementering af innovation ind i kurserne.

Den første workshop afholdt i juni skulle inspirere de kursusansvarlige til den praktiske del af innovationsundervisning. Til workshoppen diskuterede, konkretiserede og videreudviklede de kursusansvarlige innovation beskrevet i de udvalgte kursusbeskrivelser. Til denne proces anvendtes en grafisk kursusudviklingsskitse, som er udviklet til at understøtte dialog om kursusudvikling på en visuel måde med øje for de studerendes perspektiv.

Anden workshop blev initieret med et inspirationsoplæg om praktiske erfaringer med gruppearbejde samt diskussion og udvikling vedrørende gruppearbejde og progression. De kursusansvarlige anvendte endnu en gang den grafiske kursusudviklingsskitse til at notere idéer og tanker vedr. de studerende kompetencer til gruppearbejde, og derefter foregik en visuel kortlægning af kurserne som grundlag for dialog om progression og sammenhæng af kurserne i et overordnet perspektiv.

Begge workshops bød på spændende diskussioner, konkrete tiltag og planer for videreudvikling af instituttets uddannelser samt mere dialog og nye erkendelser på tværs af undervisergruppen.

Interesseret i samarbejde? 

Workshops af denne type kan være en mulighed for institutter eller dig som individuel underviser til at understøtte og styrke den interne udvikling og koordinering i forhold til innovationsrelaterede emner i kurser og uddannelser.

Hvis du er interesseret i at samarbejde om lignende forløb, er du velkommen til at tage kontakt til Rikke Okholm.