Invitation: 1001 fortællinger om innovation på KU – Københavns Universitet

IE > Nyheder > Invitation: 1001 fortæ...

26. april 2018

Invitation: 1001 fortællinger om innovation på KU

Hvad er innovation i undervisningen?
Kreativitet? Patentrettigheder? Entreprenørskab? Design tænkning? Neoliberalistiske effektiviseringsmodeller? Tolkningerne, opfattelserne og diskussionerne står i kø, når vi begynder at grave i, hvordan der arbejdes med innovation i undervisningen på KU.

Den 24. maj inviterer KU’s innovation & entreprenørskabs undervisernetværk til en eftermiddag i Mærsk Tårnet, hvor vi zoomer ind og ud på innovation i undervisningen ved at præsentere tankerne bag en kommende kortlægning af innovations- og entreprenørskabskurser på KU og ved at give et indblik i de mange tilgange, vi arbejder med som undervisere. Arrangementet vil også byde på konkret indsigt i tre vidt forskellige innovationsperspektiver og kurser.

Oplægsholdere:

  • Adjunkt og koordinator for I&E undervisernetværket Werner Schäfke, Det Juridiske Fakultet, om den kommende analyse af innovationskurser på KU
  • Lektor Helle Winther, Institut for Idræt og Ernæring, om Dansedage med unge - sammenhængen mellem krop, lederskab og innovativ undervisning
  • Professor MSO Claus Bøttcher Jørgensen, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, om kursus om innovation og patenter
  • Postdoc Per Halstrøm og Lektor Christine Isager, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, om kursus i innovationsprocesser for retorikere

Her finder det sted:
Dato: 24. maj kl. 14:00-16:00
Sted: Mærsk Tårnet - Foredragssalen 7.15.92 (Bygning 7, 15. etage) – Blegdamsvej 3B, 2200 København N