Den Sociale Kapitalfond giver kompetencer og kapital til at komme i gang – Københavns Universitet

IE > Nyheder > Sociale kapitalfond

26. oktober 2015

Den Sociale Kapitalfond giver kompetencer og kapital til at komme i gang

Den Sociale Kapitalfond investerer i virksomheder og iværksættere, som skaber jobs til udsatte ledige, dvs. ledige med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer. Samtidig hjælper de iværksættere og virksomheder med at accelerere deres udvikling gennem vores to forretningsudviklingsforløb Social StartUp og Det Sociale Vækstprogram.

Det er gratis at være med i de to udviklingsforløb, hvis du bliver optaget. Der er ansøgningsfrist 1. december 2015 kl. 12.00.

Hop direkte til ansøgningsskemaet eller find informationsmødet nærmest dig på www.densocialekapitalfond.dk under arrangementer.