Medicinsk teknologi er kernen i fremtidens lægevidenskab – Københavns Universitet

IE > Nyheder > Medicinsk teknologi er...

08. januar 2018

Medicinsk teknologi er kernen i fremtidens lægevidenskab

Kunstig intelligens, PET-MR, robotter og RFA er alle teknologier, som allerede anvendes på de danske hospitaler. Men i fremtiden vil teknologier som disse spille en meget større rolle både diagnostisk og i behandlingen af patienter. Spørgsmålet er, om vi som medicinstuderende er opmærksomme på udviklingen? Er vi klar over, at diagnosticering af patienter i fremtiden bliver akkompagneret af AI som eksempelvis Watson, og kan vi gøre mere for at blive en del af udviklingen?

Artiklen er skrevet af Jakob Øystein Simonsen, Bestyrelsesformand META

I snart to år har jeg været med i basisgruppen META. Organisationen fungerer som en platform, hvor ingeniørstuderende og studerende indenfor medicin og andre sundhedsfaglige uddannelser kan mødes. Visionen i META er, at innovation inden for medicoteknologi skabes af kontakten mellem ingeniører og klinikere, og derfor ønsker vi i META at informere studerende om teknologiens udvikling indenfor lægevidenskaben. En viden vi håber, kan være med til at skabe projekter, hvor klinikere og ingeniører kan få øjnene op for hinandens kompetencer.

I sommers var jeg med til at arrangere et 3-dages kursus, hvor 9 studerende fra hhv. Medicin & Teknologi, Medicin, Fysioterapeut og It & Sundhed deltog. Deres opgave var i samarbejde med hinanden at bygge en EKG-forstærker. Opgaven kræver viden om de fysiologiske signaler som måles fra hjertet, støjsignaler samt en ingeniørmæssig viden om valg af elektroniske komponenter, og hvordan de sammensættes til at opnå de ønskede funktioner. Deltagerne blev hjulpet igennem kurset af studerende fra Medicin & Teknologi, og på den sidste dag, blev EKG-forstærkerne testet på deltagerne selv.

I META tror vi og håber vi på, at kurser som dette, giver studerende fra forskellige uddannelser indsigt i, hvad de kan bruge hinandens faglighed til. Som kommende læger har vi ansvaret for forskning og behandling i verdensklasse, og derfor bliver vi nødt til at have overblik over, hvad der rør på sig. Hvis medicoteknologien i fremtiden følger samme udviklingstendens, som den generelle teknologiske udvikling har gjort, er der ingen tvivl om, at teknologi bliver kernen i fremtidens lægevidenskab. Jeg mener derfor, at vi skal være realistiske og klar på et paradigmeskifte i vores generation som læger.

Fremtidens læger kommer ikke til at besidde lægerollen i klassisk forstand, hvor diagnosen i de fleste tilfælde stilles på baggrund af anamnesen. I langt højere grad tror jeg, at diagnosticering vil ske ud fra konkrete målinger foretaget klinisk, paraklinisk eller telemedicinsk.


METAs 3-dages kursus i sommers var støttet af Københavns Universitets pulje til studenterdrevne innovations- og entreprenørskabsaktiviteter.